Od 2 stycznia 2024 roku przestanie funkcjonować kasa w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2.
Bez ponoszenia dodatkowych kosztów wpłat na rzecz miasta będzie można dokonywać w dwóch oddziałach Banku PKO S.A. i w trzech placówkach Poczty Polskiej:

Bank PKO S.A. - ul. Powstańców Warszawskich 3 oraz ul. Bieszczadzka 5
Placówki Poczty Polskiej - ul. Wojska Polskiego 41, ul. Magurów 3 oraz ul. Decowskiego 46

W pięciu wydziałach urzędu będzie możliwość dokonania opłaty na miejscu z wykorzystaniem terminala:

Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - pokój 113
• opłaty za wypisy, wyrysy i kopie map,
• opłaty za uzgadnianie dokumentacji projektowych,
• opłata skarbowa od zaświadczenia.

Komunikacji i Transportu - pokój 8 oraz 9
• opłata za prawo jazdy,
• opłata za rejestrację pojazdu.

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - pokój 101
• opłata skarbowa za zaświadczenia z ewidencji ludności i dowodów osobistych,
• opłat skarbowa od zaświadczenia o pełnomocnictwie,
• opłaty za udostępnienie danych z systemu PESEL, RODO i kopert dowodowych,
• opłata za wydanie karty dużej rodziny,
• opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Planowania Przestrzennego i Budownictwa - pokój 105
• opłata skarbowa od zaświadczenia,
• opłata skarbowa za wypisy i wyrysy z planów miejscowych lub studium,
• opłata skarbowa od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• opłata skarbowa od decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
• opłata skarbowa od kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
• opłata za dziennik budowy.

Podatków i Opłat - pokój 107
• opłata skarbowa od zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
• opłat skarbowa od zaświadczeń o stanie majątkowym.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.