Już od 1 lutego w Polsce rusza kwalifikacja wojskowa. Powiatowe komisje lekarskie rozpoczną prace, nad określaniem zdolności do służby wojskowej osób wezwanych na badania.
Kwalifikacja potrwa do 30 kwietnia. Szacuje się, że tegoroczne wezwania na komisję obejmą 230 tys. osób. Przebadanym osobom nadawane będą kategorie, A, B, D lub E.
  • A - zdolny do czynnej służby wojskowej,

  • B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej (12 lub 24 miesiące),

  • D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,

  • E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji podczas wojny.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu określenie, czy wezwane na badanie osoby nadają się do służby wojskowej pod względem fizycznym i psychicznym. Dane tych osób są następnie wprowadzane do ewidencji wojskowej. Badani będą również ochotnicy, którzy sami wyrażają chęć odbycia służby. Ochotnikiem można zostać po osiągnięciu pełnoletności. Podmiotem odpowiedzialnym za kwalifikację wojskową w powiecie lub mieście na prawach powiatu jest starosta, lub prezydent miasta.

Obowiązkiem odbycia kwalifikacji wojskowej objęte są następujące grupy osób:
  • Mężczyźni z rocznika 2005.

  • Mężczyźni z roczników 2000-2004, którzy dotąd nie zostali skategoryzowani.

  • Osoby, które w latach 2022 i 2023: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  • Osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

  • Kobiety z roczników 2000 - 2005, które są w posiadaniu kwalifikacji przydatnych do służby wojskowej lub będące w trakcie nauki do nabycia wskazanych kwalifikacji, jeśli w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach, lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

  • Ochotnicy w wieku od 18 do 60 lat, którzy nie posiadają jeszcze kategorii wojskowej.

Stawienie się na kwalifikację wojskową jest obowiązkiem, osoby, które będą się od niego uchylać, nie unikną konsekwencji, może zostać na nich nałożona kara grzywny lub mogą zostać przymusowo doprowadzone przez policję na badania w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 i z 2023 r. poz. 347). Kwalifikacji można jednak uniknąć, jeśli są ku temu stosowne powody, takie jak całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, czy też umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Dokumentację medyczną orzekającą niepełnosprawność lub niezdolność doręczyć należy wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

~Hahaha

14-01-2024 17:18 1 3

Rozumiem że mają mój adres bo nie ma przymusu meldowania się
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.