W Parafii Polskokatolickiej pw. "Dobrego Pasterza" w Łękach Dukielskich w dniach 12 - 13 września 2015 r. bardzo uroczyście i radośnie obchodzono jubileusz 90-lecia jej powstania.
Parafia powstała w 1925 r. i jest jedną z najstarszych w Polsce. Razem z nami świętowali ekumenicznie chrześcijanie z różnych Kościołów. W sobotę, w ramach obchodów jubileuszowych, odbył się III Rajd Rowerowy Jedności Kościołów OIKOUMENE.

Rajdy te mają na celu poznawanie tradycji kulturowej Kościołów na Dukielszczyźnie. Błogosławieństwa udzielają rajdowiczom osoby duchowne wysoko usytuowane w hierarchii kościelnej, jak biskupi, mitraci, infułaci. Do Komitetu Honorowego Rajdu corocznie są zapraszani biskupi z kilku Kościołów: Polskokatolickiego, Rzymskokatolickiego, Greckokatolickiego, Cerkwi Prawosławnej, a patronat nad rajdem sprawuje Polska Rada Ekumeniczna. Zawsze odczytywane są listy od członków Komitetu Honorowego. W 2013 r. metą rajdu była Cerkiew Prawosławna w Zyndranowej i udział w święcie Łemków „Od Rusal do Jana”. W ubiegłym roku rajdowcy pojechali do Olchowca, aby uczestniczyć w Kermeszu Łemkowskim w Kościele Greckokatolickim.

III Rajd Rowerowy Oikoumene

W tym roku, w związku z wielkim świętem jubileuszowym, miejscem startu i mety rajdu był Kościół Polskokatolicki w Łękach Dukielskich. Rajdowcy mieli do pokonania trasę 45 km, która przebiegała przez Krosno, Miejsce Piastowe i Duklę. W tegorocznym rajdzie wzięło udział 70 uczestników, z których najstarszy miał 70 lat, a najmłodsze dziecko - 10 lat. Najmłodsi rajdowcy (dziewczynka i chłopiec) oraz najstarszy cyklista - otrzymali nagrody ufundowane przez Nowy Styl z Krosna. W rajdach licznie biorą udział członkowie Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów (którego prezes - Stefan Wójcik pełnił funkcję komandora tegorocznego rajdu) oraz strażacy z Klubu Honorowych Dawców Krwi przy PSP w Krośnie. W tym roku do rajdu przyłączyli się też kolarze z trzech szkół: Rymanowa, Krosna i Zręcina.

Obchody jubileuszowe miały nie tylko charakter religijny, ale też sportowy i ludyczny (występy zespołu ludowego „Szarotki” z Dukli, zabawa taneczna). W nabożeństwie ekumenicznym w sobotę, sprawowanym w intencji uczestników rajdu, wzięli udział duchowni z Kościoła Polskokatolickiego (ks. Tadeusz Budacz z Krzykawy-Małobądza, ks. Jerzy Uchman z Jaćmierza, ks. Janusz Świtalski z Rokitna Szlacheckiego), z Kościoła Greckokatolickiego (ks. Andrzej Żuraw z Komańczy), z Cerkwi Prawosławnej (ks. Marek Gocko z Komańczy), z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (ks. Adam Podżorski ze Skoczowa). Modlitwom w kościele towarzyszył śpiew wspaniałego chóru "Gloria" ze Skoczowa z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, którego dyrygentem jest Bolesław Noga.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Grażyna Borek - Wicewojewoda Podkarpacki, Dorota Chilik - Radna Województwa Podkarpackiego, Piotr Przytocki - Prezydent Krosna, samorządowcy z gmin należących LGD "Kraina Nafty" w Miejscu Piastowym, radni z Gminy Dukla oraz wiele zaprzyjaźnionych osób z różnych stowarzyszeń i organizacji.