W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, mieszkańcy Krosna wybiorą prezydenta w wyborach samorządowych, stając przed wyborem między czterema kandydatami, w tym Laurą Starowiejską - jedyną kobietą w gronie kandydatów. Podczas konferencji prasowej "Komitetu Wyborczego Safe Next Generation - Bezpieczne Pokolenie Obywatelskie", Laura Starowiejska przedstawiła swoją wizję rozwoju miasta, skupiając się na ośmiu kluczowych postulatach mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Krosna.
Na dzisiejszej (03.04) konferencji prasowej w Hotelu Portius, Laura Starowiejska wraz z kandydatami na radnych z Komitetu Wyborczego Safe Next Generation - Bezpieczne Pokolenie Obywatelskie przedstawili swoją wizję Krosna.

Laura Starowiejska, jedyna kobieta wśród kandydatów na prezydenta miasta, podkreśliła zaangażowanie komitetu w życie miasta w różnorodnych obszarach i zaznaczyła, że stworzenie komitetu było wynikiem dokładnych przemyśleń dotyczących przyszłości Krosna. Zwróciła uwagę na potrzebę rozwoju miasta z myślą o wspólnocie i w ścisłej współpracy z mieszkańcami. W swojej wypowiedzi oraz prezentacji postulatów, Laura Starowiejska i kandydaci na radnych skupili się na ośmiu kluczowych kwestiach, które mają wpłynąć na przyszłość Krosna.

Safe Next Generation

Bezpieczne oraz czyste Krosno razem dla spokoju i bezpieczeństwa: Laura Starowiejska podkreśliła znaczenie dobrej infrastruktury, monitoringu i aplikacji mobilnej dla mieszkańców, która ułatwi komunikację z urzędem miasta oraz zgłaszanie usterek. Michał Ginalski, wspierający ten postulat, zaznaczył potrzebę modernizacji schronów i lepszej współpracy ze służbami mundurowymi.

Wspólna decyzja, wspólna przyszłość - partycypacja społeczna w Krośnie: W dziedzinie partycypacji społecznej, Laura Starowiejska mówiła o chęci wprowadzenia programu "Zmieniajmy razem", który ma na celu finansowanie lokalnych inicjatyw oraz promowanie dialogu między mieszkańcami a władzami miasta. Celem jest stworzenie przestrzeni, gdzie mieszkańcy mogliby aktywnie wpływać na decyzje dotyczące ich bezpośredniego otoczenia.

Szkło, lotnictwo, historia, promocja Krosna i angażująca turystyka: Kandydatka wskazała na potrzebę redefinicji marki Krosno Miasto Szkła, zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta rozwijając ofertę turystyczną, również poprzez rozwój lotniska i organizację wydarzeń promujących szklane dziedzictwo.

Wsparcie dla kobiet i osób starszych - programy społeczne dla mieszkańców: Laura Starowiejska zaproponowała wprowadzenie warsztatów, utworzenie hostelu dla kobiet i dzieci w trudnej sytuacji oraz rozwój usług opiekuńczych i wolontariatu sąsiedzkiego. Anida Płaza podkreśliła potrzebę skupienia się na indywidualnych potrzebach seniorów, co przełoży się na poprawę jakości ich życia.

Komunikacja i ruch. Podróż tam i z powrotem po Krośnie: Mówiono o lepszej organizacji transportu publicznego, modernizacji infrastruktury dla rowerzystów i integracji Krosna z ważnymi szlakami komunikacyjnymi regionu.

Krosno przyjazne zwierzętom, szanujące i chroniące przyrodę: Laura Starowiejska razem z Magdaleną Raptą zwróciły uwagę na potrzebę budowy schroniska dla zwierząt, programów sterylizacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu ochrony przyrody. Zależy im także na tworzeniu zielonych przestrzeni w mieście.

Rozwiązania angażujące i wspierające dziecięcą i młodzieżową energię oraz pomysły: Zainicjowanie zmian w szkołach mających na celu tworzenie przyjaznych przestrzeni i wsparcie psychologiczne oraz pedagogiczne, z naciskiem na zdrowie psychiczne. Joanna Baran wskazała na potrzebę zwiększenia wsparcia psychologicznego w szkołach i poza nimi, tworzenie przestrzeni przyjaznych dla młodych ludzi.

Zrównoważony rozwój, rewitalizacja oraz współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami: Podkreślano znaczenie współpracy z lokalnym biznesem, pozyskiwania funduszy na rozwój przedsiębiorczości i inwestycji w infrastrukturę miasta.

Safe Next Generation

Podczas konferencji wyrażono chęć bliskiej współpracy z mieszkańcami Krosna oraz otwartość na dialog i wspólne planowanie przyszłości miasta. Postulaty te, wynikające z konkretnych potrzeb miasta i jego mieszkańców, mają na celu stworzenie Krosna jako miasta nowoczesnego, bezpiecznego, otwartego na zmiany i zorientowanego na współpracę i zaangażowanie lokalnej społeczności.

Były też pytania. Kandydatka na prezydenta miasta została zapytana o swoje miejsce zamieszkania. Informacje, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, sugerowały, że skłamała w oświadczeniu a faktycznie mieszka w Korczynie. W odpowiedzi na to pytanie, Laura Starowiejska wyraziła żal, że dyskusja skupia się na jej osobie, a nie na przedstawionych przez nią i jej komitet postulatach na rzecz miasta. Podkreśliła, że Krosno jest miejscem, w którym realizuje swoje plany życiowe, społeczne oraz zawodowe, posiadając meldunek na terenie miasta oraz będąc członkiem Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Kandydatka na prezydenta miasta zaznaczyła również, że posiadanie nieruchomości w innych gminach nie wpływa na jej związki z Krosnem. Wyraźnie zaznaczyła, że jej życie zawodowe i społeczne jest związane z Krosnem.

Na pytanie o potencjalne obsady stanowiska wiceprezydenta Laura Starowiejska zdecydowała się nie ujawniać konkretnych nazwisk, pozostawiając tę kwestię otwartą. Stwierdziła jednak, że jej plan zakłada powołanie na jedno z dwóch stanowisk wiceprezydenta osobę obecnie pracującej w urzędzie, a na drugie, osobę spoza urzędu.

Kiedy pojawiło się pytanie dotyczące liczby mandatów, na które liczy "Safe Next Generation", Laura Starowiejska przedstawiła swoje spostrzeżenia na temat pozycji, jaką jej komitet zajmuje. Określiła swój komitet mianem "czarnego konia" wyborów, podkreślając, że jego obecność może wprowadzić znaczące zmiany w dotychczasowych statystykach i przewidywaniach dotyczących wyników wyborczych. Wyraziła przekonanie, że dzięki silnym związkom z lokalnymi społecznościami i szerokim zasięgom w mediach społecznościowych, jakimi cieszą się członkowie jej komitetu, mogą oni liczyć na pozytywne zaskoczenie podczas liczenia głosów.

Safe Next Generation

Odpowiadając na pytanie dotyczące potencjalnego wpływu komitetu na rozkład głosów w nadchodzących wyborach samorządowych Izabela Fularz podkreśliła, że ich komitet stanowi alternatywę dla mieszkańców miasta, którzy nie chcą głosować ani na obecnego prezydenta, ani na partie polityczne skupione w koalicji dla Krosna. Zaznaczyła, że "Safe Next Generation" reprezentuje "lokalną trzecią drogę" dla tych, którzy szukają innych pomysłów niż te proponowane przez pozostałe komitety.

Kandydaci na radnych odnieśli się również do kwestii budowy łącznika przez Park Jordanowski, wyrażając swój sprzeciw wobec tego projektu. Podkreślili, że projekt ten nie jest zgodny z interesami mieszkańców, którzy domagają się zachowania i rozwijania terenów zielonych w mieście, stanowiących dla nich ważną przestrzeń.

Safe Next Generation

Wśród pytań poruszona została kwestia poprawy komunikacji publicznej w mieście. Kandydaci zwrócili uwagę na problematykę dostępu do komunikacji miejskiej, szczególnie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół. Wskazano na braki w systemie połączeń, które zmuszają mieszkańców do korzystania z samochodów, zamiast z publicznego transportu. Podkreślono potrzebę przemyślanej organizacji punktów przesiadkowych, opracowania rozkładów jazdy odpowiadających rzeczywistym potrzebom mieszkańców oraz rozwijania alternatywnych form przemieszczania się po mieście, jak rowery.

Podczas dyskusji na temat ożywienia rynku w Krośnie, kandydaci na radnych podkreślili, że kluczowym elementem są wydarzenia kulturalne i festiwale, które mogą przyciągnąć zarówno turystów, jak i zaangażować lokalną społeczność oraz przedsiębiorców. Wskazano na potrzebę kontynuowania i rozwijania inicjatyw, które już były w przeszłości, szczególnie tych cyklicznych.

[AKTUALIZACJA]


Dzień po konferencji prasowej Laura Starowiejska przekazała sprostowanie do swojej wypowiedzi. Publikujemy jego treść:

"W toku wypowiedzi w trakcie konferencji użyłam sformułowania potocznego o byciu członkiem KSM - jestem osobą w rejestrze mieszkańców KSM, czego posiadam potwierdzenie, natomiast członkiem jest osoba z mojej najbliższej rodziny, która jest właścicielem mieszkania".

~Piast

04-04-2024 18:40 9 2

Wybierzmy młodych!
Odpowiedz

~ciekawski

04-04-2024 09:11 4 7

Safe Next Generation

Kto to finansuje?
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.