34 przedsięwzięcia zrealizowało Krosno wraz z partnerami z miasta w ramach tzw. projektu norweskiego. W PANS w Krośnie odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO".
W kampusie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie przy ul. Dmochowskiego odbyła się dzisiaj (10 kwietnia) konferencja podsumowująca projekt ,,Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO". Wzięła w niej udział między innymi delegacja partnerskiej gminy Øygarden z Norwegii, przedstawiciele Związku Miast Polskich, partnerzy projektu, dyrektorzy krośnieńskich szkół, pracownicy Urzędu Miasta Krosna.

Projekt realizowany był od lipca 2021 roku. Partnerem wiodącym było miasto Krosno (21 przedsięwzięć), a partnerami projektu: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie (4 przedsięwzięcia), Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie (4 przedsięwzięcia), Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku (1 przedsięwzięcie), Stowarzyszenie Kultury Dzieci Młodzieży DYSONANS (1 przedsięwzięcie), Stowarzyszenie Kogel Mogel (1 przedsięwzięcie), Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej (1 przedsięwzięcie) oraz miasto Gdynia (3 udział w 3 przedsięwzięciach) i gmina Øygarden (udział w 9 przedsięwzięciach).

Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 19,8 mln zł, z czego wartość dofinansowania to ponad 17,3 mln zł.


Prezydent Krosna Piotr Przytocki podkreślił, że projekt powstawał przy udziale mieszkańców Krosna, którzy przedstawiali swoje propozycje. Było ich więcej, ale środki zostały obcięte i nie wszystkie zaplanowane wstępnie zadania udało się zrealizować w ramach tego projektu.

- Nie wszyscy są więc na pewno zadowoleni, bo zakres działań był dużo szerszy. Jednak to, co się udało zrealizować przy udziale mieszkańców na pewno zmieniło Krosno w ostatnich dwóch latach nie tylko w sferze materialnej, ale także intelektualnej, mentalnej. I to jest niezwykle ważne - zaznaczył Piotr Przytocki.

Założenia projektu i jego najważniejsze efekty przybliżył dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna. Przypomniał, że największym przedsięwzięciem infrastrukturalnym w ramach tego projektu była budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok.

- Powstał ciąg pieszo-rowerowy o długości 2,2 km, schody terenowe i łącznik ciągów pieszo-rowerowych przy moście w ciągu ul. Niepodległości, dwie strefy wypoczynku wraz z urządzeniami rekreacyjnymi, oświetlenie i monitoring oraz elementy małej infrastruktury, czyli ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Łączna wartość tego zadania to prawie 12,5 mln zł, z czego ponad 8,6 mln zł to dofinansowanie - mówił dr Tomasz Soliński.


Inne zrealizowane na terenie Krosna przedsięwzięcia to między innymi: wykonanie ortofotomapy, modelu 3D i numerycznego modelu terenu dla obszaru Krosna; powstanie parków kieszonkowych; zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina wraz z utworzeniem parku sensorycznego; utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży; zajęcia sportowo-rekreacyjne dla krośnian w różnym wieku wraz z zakupem sprzętu sportowego do prowadzenia tych zajęć; organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka w PANS; zajęcia i konkursy dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów (PANS Krosno); Targi Pracy PANS Krosno; networking lokalnych przedsiębiorców; warsztaty rzemieślnicze i jarmark rzemieślniczy; zajęcia dla seniorów i młodzieży; stworzenie turystycznych ścieżek narracyjnych; utworzenie Krośnieńskiej Rady Biznesu; szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i wprowadzanie nowych rozwiązań w kontaktach z interesantami.

O roli uczelni w procesach rozwojowych miast średnich opowiedziała w skrócie dr Agnieszka Woźniak, prorektor ds. rozwoju PANS. Przypomniała, że krośnieńska wyższa uczelnia powstała w 1999 roku, czyli już ćwierć wieku temu.

- Był to czas wyżu demograficznego i powstające wówczas państwowe wyższe szkoły zawodowe, w tym w Krośnie, miały na celu przybliżenie dostępu do edukacji na poziomie wyższym młodym ludziom, zwłaszcza z terenów oddalonych od dużych ośrodków akademickich. W zdecydowanej większości powstały one w miastach, które wczesniej były miastami wojewódzkimi, a w wyniku reformy administracyjnej straciły ten status - powiedziała dr Agnieszka Woźniak.

Obecnie PANS w Krośnie prowadzi studia na 11 kierunkach licencjackich, 9 kierunkach inżynierskich, 3 kierunkach magisterskich II stopnia i jednym kierunku jednolitych studiów magisterskich. W obecnym roku akademicki studiuje 1929 studentów, a mury krośnieńskiej uczelni opuściło do tej pory 16,3 tys. absolwentów.

- Nasza uczelnia różni się od uczelni akademickich przede wszystkim tym, że wszystkie kierunki studiów prowadzone są na profilu praktycznym, czyli w porównaniu do uczelni akademickich mamy bardzo dużo praktyk zawodowych - około 6 miesięcy, które są integralną częścią studiów - podkreśliła prorektor PANS.

Temat współpracy na linii samorząd - biznes przybliżyła Barbara Bartosik-Pękalska, przewodnicząca Krośnieńskiej Rady Biznesu, które jest ciałem doradczym prezydenta Krosna, liczącym 20 członków.

- Krosno jest miastem o dużym potencjale. Co siódmy mieszkaniec prowadzi działalność gospodarczą, czyli mamy ponad 5,7 tysiąca małych działalności gospodarczych zatrudniających do dziewięciu osób. oczywiście mamy tez i duże przedsiębiorstwa, w tym cztery zatrudniające ponad 1 tysiąc osób i ponad 160 średnich przedsiębiorstw. Pamiętajmy, że do Krosna przyjeżdża do pracy ponad 17 tysięcy osób spoza miasta. Krosno jest drugim po Rzeszowie miastem pod tym względem - powiedziała Barbara Bartosik-Pękalska.


Dodała również, że odbyło się do tej pory pięć spotkań Krośnieńskiej Rady Biznesu i bardzo ważne jest to, że głos biznesu został usłyszany, że można było bezpośrednio porozmawiać na tematy, które są bardzo istotne dla osób prowadzących działalność gospdoarczą.

Z kolei dr Hubert Kotarski, prodziekan ds. Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego mówił o tym, czy udało się zrealizować założenia projektowe. Zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych wśród 2053 respondentów z Krosna: 708 rodziców, 1423 uczniów i 372 studentów w ramach projektu badawczego Obserwatorium Miasta - Platforma Współpracy Środowiska Akademickiego z Otoczeniem. Badania były robione na przełomie lutego i marca 2023 roku
Pierwsze pytanie brzmiało "Czy Krosno jest dobrym miejscem do życia?". Wszystkie grupy najczęściej odpowiedziały, że "raczej tak", a średnia wyniosła 37 proc. Pozostałe odpowiedzi to: "zdecydowanie tak" - 6,2 proc, "trudno powiedzieć" - 29,5 proc., "raczej nie" - 17,8 proc., "zdecydowanie nie" - 9,5 proc.
W przypadku oceny warunków życia w Krośnie najwyższą pozycję zajęła możliwość zrobienia zakupów. Wysoko też respondenci ocenili liczbę restauracji, pubów i kawiarni, warunki do uprawiania sportu i rekreacji, czas dojazdu do centrum miasta oraz bezpieczeństwo. Naprzeciwległym biegunie znalazła się dostępność ścieżek rowerowych, szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy oraz dostępność toalet publicznych.
Respondenci zostali także zapytani o ocenę zmian, które zaszły w Krośnie w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym przypadku odpowiedzi były następujące:
- zaszły nieznaczne zmiany na lepsze - 36,8 proc.
- nie zaszły zmiany ani na gorsze ani na lepsze - 34,4 proc.
- zaszły znaczne zmiany na lepsze - 19,1 proc.
- zaszły nieznaczne zmiany na gorsze - 5,9 proc.
- zaszły znaczne zmiany na gorsze - 3,8 proc.


Zapytano także czego brakuje w Krośnie lub jego najbliższym sąsiedztwie. Tutaj na czołowych miejscach jest brak miejsc spotkań dla młodzieży, brak imprez i wydarzeń kulturalnych, brak parków i terenów zielonych oraz brak parkingów.

Podczas konferencji głos zabierali również Tomasz Potkański - zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich, Ewa Chromniak - prezes Zarządu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Barbara Łączna - doradczyni miast ze Związku Miast Polskich, Miranda Trojanowska - naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, a także Tom Georg Indrevik - burmistrz Øygarden.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.