W dniu 12 kwietnia zorganizowany został w Zespole Szkół Naftowo - Gazowniczych Dzień Pracodawcy. To już kolejna edycja tego wydarzenia, zainicjowana w 2017 roku przez panią dyrektor Joannę Kubit.
Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie pomostu między szkołą a pracodawcami, aby zwiększyć świadomość uczniów na temat perspektyw zawodowych oraz potrzeb rynku pracy w różnych sektorach. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych prelekcjach na temat specyfiki działalności wielu podkarpackich przedsiębiorstw oraz mogli spotkać się nie tylko
z przedstawicielami branży naftowej, ale też innych firm. Swoją obecność zaznaczyli też delegaci z uczelni wyższych. W tym roku do naszej akcji przyłączyły się:
 • PGNiG Technologie

 • Exalo Drilling

 • ORLEN S.A. Oddział PGNiG w Sanoku

 • PeBeKa

 • GGT Solution

 • SITPNIG

 • Geotech Rzeszów

 • Nowy Styl

 • SPLAST

 • ARP

 • LIV STUDIO

 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH Kraków

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz

 • Muzeum Bóbrka

 • PANS Krosno

 • Politechnika Rzeszowska

 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH Kraków


Dzień Pracodawcy w krośnieńskiej Naftówce

Imprezę, która odbywała się równolegle w budynku Naftówki oraz w przyszkolnym obiekcie PROFBUD ARENA, otworzył zastępca prezydenta Krosna - pan Bronisław Baran. Obecni byli również znakomici goście, a wśród nich Podkarpacki Wicekurator Oświaty - pan Stanisław Fundakowski oraz prezesi i dyrektorzy spółek z Grupy ORLEN, działających w naszym regionie. W gronie gości znaleźli się: Zbigniew Leniowski, prezes PGNiG Technologie S.A., Jerzy Antonik, prezes GGT Solution, Jacek Stepek, wiceprezes Exalo Drilling S.A., Jan Lubaś, dyrektor Działu Robót Wiertniczych Powierzchniowych PeBeKa S.A., Tomasz Wójtowicz, Kierownik Ruchu Zakładu i Dyrektor Pionu Eksploatacji w Exalo Drilling S.A., Grzegorz Głowacki, zastępca dyrektora w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział w Jaśle oraz Jego Magnificencja Rektor prof. Zbigniew Barabasz PANS Krosno, prof. Aneta Sapińska - Śliwa Dziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH i Adam Szurlej również Dziekan tego samego Wydziału.

Dzień Pracodawcy w krośnieńskiej Naftówce

Sponsorem głównym tego wydarzenia była właśnie firma PGNiG - Grupa ORLEN - wieloletni partner i przyjaciel szkoły. Naftówka to jedyna placówka w Polsce kształcąca
w kierunkach naftowo-gazowniczych, gwarantujących zdobycie cenionego zawodu, dającego szerokie perspektywy zatrudnienia. Objęta jest patronatem merytorycznym i dydaktycznym PGNiG. W ramach tej współpracy (od 2011 roku), która przynosi wzajemne korzyści, uczniowie nabywają cenne doświadczenie zawodowe na miesięcznych praktykach
i wakacyjnych stażach. PGNiG - Grupa ORLEN wspiera również uczniów uzdolnionych, fundując im stypendia oraz pomagając zdobywać dodatkowe kwalifikacje. Oferuje też pracę - stabilną i dobrze płatną. Młodzież ma więc możliwość nawiązać nowe kontakty i otrzymać przedwstępne umowy o pracę. Firma natomiast może obserwować rozwój talentów w branży naftowej już na wczesnym etapie nauki i zdobywania doświadczeń, co ułatwia rekrutację przyszłych pracowników. Buduje również swój pozytywny wizerunek jako atrakcyjnego pracodawcy.

W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 1200 osób, tj. 996 uczniów szkoły oraz 50 wystawców, 30 zaproszonych gości oraz absolwenci szkoły i rodzice uczniów. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, a dzięki wsparciu sponsora zyskała odpowiednią oprawę.

Dzień Pracodawcy w krośnieńskiej Naftówce

Naftówka to szkoła z tradycjami, nowoczesna i otwarta na zmiany związane z wymagającym rynkiem pracy, kształcąca w zawodach:
 • technik wiertnik - wykonywanie, organizacja i prowadzenie prac wiertniczych i geoinżynieryjnych,

 • technik górnictwa otworowego - eksploatacja płynnych surowców (ropy naftowej, gazu, siarki, soli, wód mineralnych i geotermalnych),

 • technik geolog z elementami geoturystyki i geoinformatyki,

 • technik gazownictwa - projektowanie, montaż instalacji i urządzeń gazowych,

 • technik logistyk - magazynowanie, planowanie produkcji i dystrybucji, transport, spedycja, ekologistyka,

 • technik spawalnictwa - spawanie różnymi metodami spawalniczymi.

 • Są to zawody, w których pracownicy są poszukiwani przez firmy krajowe i zagraniczne.


Dzień Pracodawcy w krośnieńskiej Naftówce

W Rankingu Perspektyw 2019 "Naftówka" otrzymała tytuł "BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019". W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest liczba zwycięstw w olimpiadach
i konkursach, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy zawodowe. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego i ambitnych uczniów.
Szkoła realizowała i realizuje projekty finansowane z Unii Europejskiej, otrzymała akredytację i w ramach niej organizuje praktyki zawodowe w Portugalii - cyklicznie według złożonych wniosków.
Uczniowie mają również możliwość podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez dodatkowe kursy i szkolenia (kurs spawalnictwa, kurs AutoCAD) oraz brać udział
w innowacjach przedmiotowych (np. w klasach logistycznych to "Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe" w oparciu o system ERP i Scala,, , "Wodór- Paliwo Przyszłości - Eksploatacja i Transport", innowacja dla uczniów kształcących się na profilu technik górnictwa otworowego, technik wiertnik, technik geolog). Część z w/w kursów realizujemy przy wsparciu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Oprócz technikum w Naftówce funkcjonuje liceum ogólnokształcące. Dwa główne kierunki to: ratowniczy i bezpieczeństwo wewnętrzne. W programie nauczania poza tematyką medyczną znajdują się również elementy ratownictwa w służbach mundurowych. Tutaj również młodzież zdobywa dodatkowe kwalifikacje (kurs pierwszej pomocy, kurs Kwalifikowanego Ratownika Drogowego, kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy). Motto uczniów liceum brzmi: "Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi".

Przy ZSNG powstaje Branżowe Centrum Umiejętności, które stanie się nowym rodzajem placówki, umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w kierunkach geologiczno-naftowo-wiertniczych (szkolenia z obsługi specjalistycznego sprzętu i programów informatycznych w branży).
Naftówka jest jedyną szkołą ponadpodstawową o zasięgu regionalnym i jedyną placówką w Polsce kształcącą w tych kierunkach.

Dzień Pracodawcy w krośnieńskiej Naftówce

Serdecznie dziękujemy PGNiG - Grupa ORLEN za hojne wsparcie i sponsorowanie naszego wydarzenia. Wasza obecność była niezwykle cenna. Wspólne świętowanie Dnia Pracodawcy to wielka radość dla społeczności szkolnej. Liczymy na dalszą owocną współpracę i możliwość organizacji kolejnych wspólnych inicjatyw.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.