Krośnieńscy policjanci biorą udział w ogólnopolskiej akcji "Znicz 2015", która potrwa od 30 października do 2 listopada. Funkcjonariusze szczególnym nadzorem obejmą miejsca w okolicach cmentarzy. W tym czasie przy nekropoliach pojawią się nowe znaki i parkingi.
Wzmożone działania "Znicz 2015"” rozpoczną się w piątek 30 października o godz. 06:00 i potrwają do poniedziałku 2 listopada do godz. 14:00. Funkcjonariusze będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego.

Krosno

W rejonie cmentarza komunalnego przy ul. kard. Wyszyńskiego w Krośnie wyznaczone zostały parkingi:
- przy kościołach św. Piotra i św. Jana z Dukli,
- wszystkie parkingi w rejonie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieszczadzkiej,
- parkingi na osiedlu Grota-Roweckiego od strony ul. Podkarpackiej,
- parkingi przy pawilonie handlowym Lidl od strony ul. Lwowskiej,
- parking przy pomniku św. Jana Pawła II przy ul. Bieszczadzkiej.

W czasie działań obowiązywać będą zakazy zatrzymywania pojazdów oznaczone znakiem pionowym B36 na następujących ulicach:
- ul. Podkarpacka od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul. kard. Wyszyńskiego po obu stronach dwóch jezdni,
- ul. kard. Wyszyńskiego w kierunku dzielnicy Suchodół, od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 po obu stronach drogi do zatok autobusowych poniżej cmentarza,
- na ul. Podkarpackiej od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul. Grodzką będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h oznaczone znakiem B 33.

W rejonie cmentarza komunalnego w dzielnicy Polanka obowiązywać będą następujące zmiany organizacji ruchu:
- na ul. Baczyńskiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy. Wjazd możliwy będzie od ul. ks. Decowskiego. Na ul. Baczyńskiego od strony Dobieszyna obowiązywał będzie znak B2 zakaz wjazdu, poprzedzony znakiem „zmiana organizacji ruchu”,
- po lewej stronie ul. Baczyńskiego obowiązywał będzie znak B 36 „zakaz zatrzymywania”,
- parkowanie na ul. Baczyńskiego będzie możliwe po prawej stronie ulicy zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy,
- prędkość na ul. ks. Popiełuszki w rejonie cmentarza ograniczona będzie do 40 km/h.

Jedlicze

Zmiana organizacji ruchu w Jedliczu:
- wjazd z ul. dr Tokarskich w kierunku ul. Stawiarskich – droga dwukierunkowa do końca parkingu przy ul. Cichej, a następnie droga jednokierunkowa w kierunku ul. Polnej.

Rymanów

Zmiana organizacji ruchu w Rymanowie:
- ul. Mistygacza ul. Kalwaria, ul. Wola – ruch jednokierunkowy.

Policjanci Ruchu Drogowego w trakcie trwania działań „Znicz 2015” szczególną uwagę zwracać będą na:
- niechronionych użytkowników drogi, głównie pieszych, których zachowanie się na drodze będzie niezgodne z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie płynności i porządku ruchu drogowego,
- eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących,
- właściwe używanie świateł zewnętrznych pojazdów,
- parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz w sposób powodujący utrudnienia w ruchu drogowym,
- niewłaściwy sposób przewożenia dzieci,
- ujawnianie sprawców wykroczeń w ruchu drogowym, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa tj.: nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niestosowanie się do poleceń osoby kierującej ruchem drogowym.

Zakaz ruchu

Zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, obowiązywać będzie w dniach 31 października w godz. 18.00 – 22.00, oraz 1 listopada w godz. 8.00 - 22.00.

Krośnieńscy policjanci apelują o zachowanie ostrożności i kultury na drodze wobec innych uczestników ruchu, szczególnie pieszych, którzy w tym czasie będą przemieszczać się w pobliżu cmentarzy. Kierujący podczas podróży powinni pamiętać o tym, że w okresie weekendu będzie panować duże natężenie ruchu stąd konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Do pieszych apelujemy o korzystanie z elementów odblaskowych po zmroku.