GDDKiA w Rzeszowie poinformowała o pracach na podkarpackim odcinku Via Carpathia. Co udało się zrobić i jakie są dalsze plany na odcinku od węzła Krosno w Iskrzyni do granicy państwa w Barwinku?
Docelowa długość drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim to ok. 169 km, a kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie - Rzeszów Południe. Po oddaniu do ruchu odcinków S19 na północ od Rzeszowa, obecnie przygotowywany jest jej południowy przebieg, do granicy państwa w Barwinku.

S19 Domaradz - Krosno (Iskrzynia) - długość 12,5 km, wykonawca: Mostostal Warszawa, wartość: 1,1 mld zł
W marcu br. do Wojewody Podkarpackiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tego odcinka drogi ekspresowej. Decyzja ZRID określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził Wojewoda Podkarpacki. Dla wykonawcy inwestycji uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia robót budowlanych po wcześniejszym przekazaniu placu budowy.
W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.

S19 Krosno (Iskrzynia) - Miejsce Piastowe (długość 10 km, wykonawca: Aldesa, wartość: 365 mln zł)

s19 krosno miejsce piastowe

GDDKiA w Rzeszowie informuje, że najbliższe miesiące to przede wszystkim kontynuacja robót ziemnych: wykonywanie warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej i zasadniczej. Wprowadzono objazd na DK19 (węzeł Krosno) w miejscu nowo budowanego ronda. Planowane jest wprowadzenie objazdu na DK28 (węzeł Miejsce Piastowe) celem umożliwienia przebudowy DK28 i budowy węzła drogowego. Wykonawca rozpoczął montaż wytwórni mas bitumicznych tak, aby w kolejnych miesiącach rozpocząć produkcję oraz układanie mieszanki mineralno-asfaltowej.
Kontynuowane będą prace żelbetowe w zakresie obiektów mostowych oraz przepustów. Wykonawca rozpoczął prace związane z wykonywaniem murów z gruntów zbrojonych wraz z zasypkami inżynierskimi obiektów mostowych oraz planuje realizację prac w zakresie kap chodnikowych itp. Na koniec roku planowane jest uzyskanie pozwolenie na użytkowanie m.in. wiaduktu drogowego WD-1/15, wiaduktu drogowego WD-1/16 i wiaduktu drogowego WD-1/18.

W zakresie robót branżowych, w najbliższych miesiącach wykonawca planuje zakończyć prace dotyczące przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

- Szczególny nacisk kładziony jest na zakończenie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej, co udostępni fronty robót pod wykonywanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi. Na terenie Obwodu Utrzymania Drogi przy węźle Miejsce Piastowe, rozpoczęły się prace związane z budową obiektów kubaturowych - informuje Joanna Rarus z GDDKiA w Rzeszowie.

W najbliższych miesiącach kontynuowane będą prace rozpoczęte w przerwie zimowej w zakresie przebudowy rowów melioracyjnych, cieków (przełożenie w nowe koryto rzek Przecznica oraz Iwoniczanka) oraz drenażu niezinwentaryzowanego. Trwają prace w zakresie budowy zbiorników retencyjnych.
Aktualne zaawansowanie robót ok. 44 proc.

S19 Miejsce Piastowe - Dukla (długość 10 km, wykonawca: Strabag, wartość: 479 mln zł)

s19 miejsce piastowe dukla

Kontynuowane są prace w zakresie odhumusowania, przygotowywania wykopów, nasypów, warstwy mrozoochronnej i dróg dojazdowych. Na trasie głównej wykonywane są odcinki próbne warstw konstrukcji nawierzchni, w tym m.in. odcinek próbny podbudowy oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Zbudowano bypass na DK19 celem wykonania wiaduktu WS 2/1, którego budowa już się rozpoczęła.

s19 miejsce piastowe dukla

Nieustannie trwają prace w zakresie obiektów mostowych, gdzie zdarza się nawet kilka betonowań dziennie. Na estakadzie ES-2/2 w miejscowości Równe są już zamontowane pierwsze belki przęsłowe, a w czerwcu planowane jest wykonywanie przęseł estakady ES-2/3 w Zboiskach, realizowanej w technologii nawisowej. Rozpoczęto także wykonywanie podpór obiektu PZGd 2/3, będącego przejściem dla dużych zwierząt nad trasą główną i jezdniami dodatkowymi. Na obiektach mostowych, na których wykonano już ustroje nośne oraz ściany boczne, trwają prace w zakresie wykonywania zasypek inżynierskich. Na pozostałych obiektach prowadzone są prace zbrojarsko-betoniarskie.

- Wykonawca prowadzi też roboty branżowe. Na ukończeniu są przebudowy sieci kolidujących z przebiegiem drogi. Trwają roboty związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej. Prowadzone są także roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych - mówi Joanna Rarus.
Aktualne zaawansowanie prac to około 30 proc.

S19 Dukla - Barwinek (granica państwa) - długość 18,2 km, wykonawca: Polaqua, wartość: 1,5 mld zł
W grudniu 2023 r. do Wojewody Podkarpackiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tego odcinka drogi ekspresowej. Decyzja ZRID określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził Wojewoda Podkarpacki. Dla wykonawcy inwestycji, uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia robót budowlanych po wcześniejszym przekazaniu placu budowy.

- Trasa między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. To jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19 - tłumaczy Joanna Rarus.

Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 30 m od poziomu terenu. Powstanie również dziewięć mostów, cztery wiadukty drogowe, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu poprzecznych oraz dodatkowych jezdni.
Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.