IV sesja Rady Gminy Chorkówka odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024 roku o godzinie 10:30 w sali narad Urzędu Gminy w Chorkówce.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) z II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 15 maja 2024 r.,
b) z III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 24 maja 2024 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Chorkówka.
6. Debata nad raportem o Stanie Gminy Chorkówka.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2023 rok.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
9. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
10. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok przez Komisję Rewizyjną.
11. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2023 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
12. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
13. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr IV/16/2024 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Chorkówka.
b) Podjęcie uchwały Nr IV/17/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
c) Podjęcie uchwały Nr IV/18/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chorkówka absolutorium za 2023 rok.
d) Podjęcie uchwały Nr IV/19/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Chorkówka.
e) Podjęcie uchwały Nr IV/20/2024 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2024.
f) Podjęcie uchwały Nr IV/21/2024 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chorkówka.
g) Podjęcie uchwały Nr IV/22/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
14. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
15. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
16. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.