Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ogłosiła nabór do Służby Celno-Skarbowej na 29 wolnych stanowisk w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu. Termin składania dokumentów mija 26 czerwca br. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do służby w Oddziale Celnym w Medyce, gdzie przewidziano 14 etatów, oraz w Oddziale Celnym w Krościenku, gdzie czeka 15 etatów.
Funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej może zostać osoba, która spełnia następujące warunki: jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma wykształcenie co najmniej średnie, cieszy się nieposzlakowaną opinią i dobrym stanem zdrowia.

praca w Służbie Celno-Skarbowej

Proces rekrutacyjny obejmuje kilka etapów, w tym test wiedzy, test psychologiczny, test sprawności fizycznej, test kompetencyjny oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci będą również poddani badaniom zdolności psychicznej i fizycznej do służby oraz sprawdzeniu prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym w różnych ewidencjach, rejestrach i kartotekach.

- Po przyjęciu do służby oferujemy uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień zaczynające się od 5 724 zł brutto, dodatki przewidziane przepisami po spełnieniu warunków np. dodatek za wysługę lat, dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, równoważnik za dojazdy, a także nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania - informuje podkom. Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania związane z kontrolą przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów dotyczących wywozu i przywozu towarów. Ich obowiązki obejmują również zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związane z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Ponadto, rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa związane z ochroną dóbr kultury i własności intelektualnej.

praca w Służbie Celno-Skarbowej

W trakcie służby przygotowawczej, która trwa dwa lata, funkcjonariusz ma obowiązek zdania egzaminu z wybranego języka obcego oraz odbycia trzymiesięcznego kursu zawodowego we wskazanym ośrodku szkoleniowym Krajowej Szkoły Skarbowości. Szkolenie obejmuje także podstawowy kurs z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz kurs strzelecki.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Informacji nr 1/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.