III sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
Program obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji z dnia 6 maja 2024 r. oraz protokołu z II sesji z dnia 20 maja 2024 r.
5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2023 rok,
b) przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
c) rozpatrzenia wniosku,
d) rozpatrzenia wniosku,
e) zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym i nadania statutu,
f) udzielenia Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne wotum zaufania,
g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krościenko Wyżne za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2023 rok,
h) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne za 2023 rok,
i) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2023 rok,
j) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2024 rok,
k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2024-2029.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami.
8. Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.