Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku. Zobacz, jak poradzili sobie z nim uczniowie ze szkół podstawowych w Krośnie i w gminach powiatu krośnieńskiego.
W połowie maja uczniowie klas ósmych szkół podstawowych przystąpili do egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. W Polsce przystąpiło do niego blisko 221 tysięcy uczniów, z czego na Podkarpaciu 12 903 uczniów.
W tym roku średnia wyników w Polsce z języka polskiego wyniosła 61 procent, z matematyki 52 proc., a z języka angielskiego 66 proc. Wyższe wyniki osiągnęli ósmoklasiści z województwa podkarpackiego: język polski - 63, matematyka - 54, język angielski - 67.
Jeszcze lepszymi wynikami mogą się pochwalić uczniowie klas ósmych szkół podstawowych w mieście Krośnie: język polski - 72, matematyka - 55, język angielski - 70.
OKE Kraków przedstawiło wyniki w szkołach, gdzie liczba zdających wynosiła pięciu i więcej uczniów.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w szkołach podstawowych Krosna i powiatu krośnieńskiego


Miasto Krosno
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W KROŚNIE
Średni wynik z języka polskiego: 80
Średni wynik z matematyki: 76
Średni wynik z języka angielskiego: 88

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. DAR GÓRNIKÓW W KROŚNIE
Średni wynik z języka polskiego: 80
Średni wynik z matematyki: 67
Średni wynik z języka angielskiego: 75

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KPT. STANISŁAWA BETLEJA W KROŚNIE
Średni wynik z języka polskiego: 55
Średni wynik z matematyki: 25
Średni wynik z języka angielskiego: 39

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W KROŚNIE
Średni wynik z języka polskiego: 74
Średni wynik z matematyki: 41
Średni wynik z języka angielskiego: 61

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KROŚNIE
Średni wynik z języka polskiego: 78
Średni wynik z matematyki: 64
Średni wynik z języka angielskiego: 79

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 W KROŚNIE
Średni wynik z języka polskiego: 63
Średni wynik z matematyki: 53
Średni wynik z języka angielskiego: 73

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE
Średni wynik z języka polskiego: 67
Średni wynik z matematyki: 49
Średni wynik z języka angielskiego: 57

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. EUGENIUSZA KOLANKI W KROŚNIE
Średni wynik z języka polskiego: 76
Średni wynik z matematyki: 57
Średni wynik z języka angielskiego: 67

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE
Średni wynik z języka polskiego: 72
Średni wynik z matematyki: 59
Średni wynik z języka angielskiego: 69

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA W KROŚNIE
Średni wynik z języka polskiego: 75
Średni wynik z matematyki: 63
Średni wynik z języka angielskiego: 78

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KROŚNIE
Średni wynik z języka polskiego: 67
Średni wynik z matematyki: 47
Średni wynik z języka angielskiego: 68

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. DAR GÓRNIKÓW W KROŚNIE
Średni wynik z języka polskiego: 80
Średni wynik z matematyki: 67
Średni wynik z języka angielskiego: 75

Gmina Chorkówka
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ
Średni wynik z języka polskiego: 74
Średni wynik z matematyki: 46
Średni wynik z języka angielskiego: 62

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KOPYTOWEJ
Średni wynik z języka polskiego: 54
Średni wynik z matematyki: 36
Średni wynik z języka angielskiego: 58

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA KLOBASSY-ZRENCKIEGO W ŻEGLCACH
Średni wynik z języka polskiego: 64
Średni wynik z matematyki: 47
Średni wynik z języka angielskiego: 52

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STANISŁAWA KOŁODZIEJA W KOBYLANACH
Średni wynik z języka polskiego: 47
Średni wynik z matematyki: 21
Średni wynik z języka angielskiego: 25

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO I ŚW. JANA PAWŁA II W ZRĘCINIE
Średni wynik z języka polskiego: 75
Średni wynik z matematyki: 61
Średni wynik z języka angielskiego: 66

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA Z DUKLI W DRAGANOWEJ
Średni wynik z języka polskiego: 71
Średni wynik z matematyki: 51
Średni wynik z języka angielskiego: 63

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPAŃCOWEJ
Średni wynik z języka polskiego: 74
Średni wynik z matematyki: 60
Średni wynik z języka angielskiego: 69

Gmina Dukla
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW OPERACJI KARPACKO-DUKIELSKIEJ W IWLI
Średni wynik z języka polskiego: 73
Średni wynik z matematyki: 60
Średni wynik z języka angielskiego: 63

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WALK O PRZEŁĘCZ DUKIELSKĄ W LATACH 1944-1945 W DUKLI
Średni wynik z języka polskiego: 51
Średni wynik z matematyki: 52
Średni wynik z języka angielskiego: 56

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W WIETRZNIE
Średni wynik z języka polskiego: 59
Średni wynik z matematyki: 45
Średni wynik z języka angielskiego: 59

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GŁOJSCACH
Średni wynik z języka polskiego: 52
Średni wynik z matematyki: 42
Średni wynik z języka angielskiego: 48

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII I MICHAŁA KRUKIERKÓW W RÓWNEM
Średni wynik z języka polskiego: 52
Średni wynik z matematyki: 38
Średni wynik z języka angielskiego: 54

SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIONCE
Średni wynik z języka polskiego: 53
Średni wynik z matematyki: 33
Średni wynik z języka angielskiego: 57

SZKOŁA PODSTAWOWA W TYLAWIE
Średni wynik z języka polskiego: 68
Średni wynik z matematyki: 50
Średni wynik z języka angielskiego: 66

Gmina Iwonicz-Zdrój
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W LUBATÓWCE
Średni wynik z języka polskiego: 84
Średni wynik z matematyki: 67
Średni wynik z języka angielskiego: 71

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO W IWONICZU
Średni wynik z języka polskiego: 64
Średni wynik z matematyki: 55
Średni wynik z języka angielskiego: 67

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.JANA RĄBA W IWONICZU-ZDROJU
Średni wynik z języka polskiego: 60
Średni wynik z matematyki: 39
Średni wynik z języka angielskiego: 62

Gmina Jaśliska
SZKOŁA PODSTAWOWA W JAŚLISKACH
Średni wynik z języka polskiego: 67
Średni wynik z matematyki: 46
Średni wynik z języka angielskiego: 54

Gmina Jedlicze
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO MANIERSKIEGO W JEDLICZU
Średni wynik z języka polskiego: 72
Średni wynik z matematyki: 61
Średni wynik z języka angielskiego: 70

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W PIOTRÓWCE
Średni wynik z języka polskiego: 69
Średni wynik z matematyki: 45
Średni wynik z języka angielskiego: 54

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBIESZYNIE
Średni wynik z języka polskiego: 66
Średni wynik z matematyki: 55
Średni wynik z języka angielskiego: 64

SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGIEM
Średni wynik z języka polskiego: 70
Średni wynik z matematyki: 39
Średni wynik z języka angielskiego: 39

Gmina Korczyna
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A.FREDRY W KORCZYNIE
Średni wynik z języka polskiego: 68
Średni wynik z matematyki: 58
Średni wynik z języka angielskiego: 68

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. I.ŁUKASIEWICZA W WĘGLÓWCE
Średni wynik z języka polskiego: 61
Średni wynik z matematyki: 60
Średni wynik z języka angielskiego: 67

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M.KONOPNICKIEJ W ISKRZYNI
Średni wynik z języka polskiego: 63
Średni wynik z matematyki: 57
Średni wynik z języka angielskiego: 63

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. S. PIGONIA W KOMBORNI
Średni wynik z języka polskiego: 56
Średni wynik z matematyki: 49
Średni wynik z języka angielskiego: 45

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASNEJ
Średni wynik z języka polskiego: 68
Średni wynik z matematyki: 51
Średni wynik z języka angielskiego: 51

Gmina Krościenko Wyżne
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KROŚCIENKU WYŻNYM
Średni wynik z języka polskiego: 64
Średni wynik z matematyki: 42
Średni wynik z języka angielskiego: 62

Gmina Miejsce Piastowe
SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGACH
Średni wynik z języka polskiego: 74
Średni wynik z matematyki: 65
Średni wynik z języka angielskiego: 74

SZKOŁA PODSTAWOWA W TARGOWISKACH IM. ŚWIĘTEGO JANA KANTEGO
Średni wynik z języka polskiego: 65
Średni wynik z matematyki: 48
Średni wynik z języka angielskiego: 68

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Średni wynik z języka polskiego: 68
Średni wynik z matematyki: 62
Średni wynik z języka angielskiego: 70

SZKOŁA PODSTAWOWA WE WROCANCE IM. STANISŁAWY GRELLI
Średni wynik z języka polskiego: 58
Średni wynik z matematyki: 40
Średni wynik z języka angielskiego: 56

Gmina Rymanów
SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI "ELEMENTARZ" W GŁĘBOKIEM
Średni wynik z języka polskiego: 56
Średni wynik z matematyki: 47
Średni wynik z języka angielskiego: 55

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KLIMKÓWCE
Średni wynik z języka polskiego: 71
Średni wynik z matematyki: 66
Średni wynik z języka angielskiego: 66

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WRÓBLIKU SZLACHECKIM
Średni wynik z języka polskiego: 70
Średni wynik z matematyki: 58
Średni wynik z języka angielskiego: 50

SZKOŁA PODSTAWOWA W BZIANCE
Średni wynik z języka polskiego: 65
Średni wynik z matematyki: 42
Średni wynik z języka angielskiego: 51

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIENIAWIE
Średni wynik z języka polskiego: 68
Średni wynik z matematyki: 53
Średni wynik z języka angielskiego: 65

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY Z DZIAŁYŃSKICH POTOCKIEJ W POSADZIE GÓRNEJ
Średni wynik z języka polskiego: 62
Średni wynik z matematyki: 56
Średni wynik z języka angielskiego: 64

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. TADEUSZA JAKUBIŃSKIEGO W MILCZY
Średni wynik z języka polskiego: 70
Średni wynik z matematyki: 43
Średni wynik z języka angielskiego: 48

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W RYMANOWIE
Średni wynik z języka polskiego: 71
Średni wynik z matematyki: 53
Średni wynik z języka angielskiego: 71

Gmina Wojaszówka
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO W USTROBNEJ
Średni wynik z języka polskiego: 72
Średni wynik z matematyki: 74
Średni wynik z języka angielskiego: 82

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO W BRATKÓWCE
Średni wynik z języka polskiego: 79
Średni wynik z matematyki: 59
Średni wynik z języka angielskiego: 49

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ŁĘKACH STRZYŻOWSKICH
Średni wynik z języka polskiego: 57
Średni wynik z matematyki: 50
Średni wynik z języka angielskiego: 47

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. TRYBUSA W WOJASZÓWCE
Średni wynik z języka polskiego: 74
Średni wynik z matematyki: 66
Średni wynik z języka angielskiego: 78

~sw

10-07-2024 09:04 0 0

W tym roku tak mało dzieci zdawało że porównywanie jest bez sensu. Wystarczy, że ktoś miał 2-3 słabeuszy i wynik szkoły leciał totalnie w dół. Podobnie z geniuszami. Za rok znowu będzie normalnie
Odpowiedz

~opanie

05-07-2024 09:32 0 5

o panie, te wyniki z matmy
Odpowiedz

~Winegret

05-07-2024 05:41 0 2

Szkoła „trójka” bardzo słabo. No ale cóż…czasy świetności tej szkoły minęły.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.