19 listopada w Dukli swój wykład wygłosił prof. Andrzej Olejko - polski historyk, doktor habilitowany, wykładowca historii na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Wykład prof. Andrzej Olejki dotyczył znaczenia Przełęczy Dukielskiej w walkch w 1939 oraz 1941 roku.

Andrzej Artur Olejko – polski historyk, doktor habilitowany, specjalizujący się w historii wojskowości i problematyce lotniczej, wykładowca historii na Uniwersytecie Rzeszowskim.