Praktyczny informator zimowy. Sprawdź kto będzie odśnieżał drogi, w jakich godzinach i gdzie dzwonić w sprawie odśnieżania dróg w powiecie krośnieńskim.
Prowadzenie akcji zimowej w sezonie 2015/2016 do 31 grudnia 2015 roku na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe, Jaśliska, Wojaszówka, Jedlicze, Rymanów oraz od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe, Jaśliska, Wojaszówka, zlecono firmom zewnętrznym.
Drogi powiatowe na terenie gmin Krościenko Wyżne i Korczyna w sezonie zimowym 2015/2016 oraz od dnia 1 stycznia 2016 roku drogi powiatowe na terenie gminy Rymanów i Jedlicze będą utrzymywane na mocy porozumienia z Powiatem Krośnieńskim przez te Gminy.

Numery kontaktowe:
Korczyna – 134354080 w. 107 w godz. 07:00 – 15:00
Krościenko Wyżne – 134315190 w godz. 07:00 – 15:00 w pn. 08:00 - 16:00

od dnia 1 stycznia 2016 roku:
Jedlicze - 13 44 84 712 w godz. 07:00 – 15:00
Rymanów - 13 43 550 06 w godz. 07:00 – 15:00

Planem zimowego utrzymania zostały objęte drogi o nawierzchni bitumicznej. W warunkach normalnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości dróg odbywać się będzie systemem patrolowo - interwencyjnym w godzinach 03:00 - 07: 00 i 13:00 - 17:00 – razem 8 godzin. W godzinach 17:00 - 22:00 utrzymanie zimowe odbywać się będzie tylko w systemie interwencyjnym. W porze nocnej od godz. 22:00 do godz. 03:00 roboty, tak w zakresie odśnieżania jak i likwidacji śliskości zimowej, bez względu na warunki atmosferyczne będą prowadzone tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na interwencje służb ratowniczych (Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego).

Zimowym Utrzymaniem Dróg kieruje: Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg - tel.13 43 300 20 czynny całą dobę.

Zimowe Utrzymanie Dróg nadzorują:
1) Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie - kontakt:
Telefony: bezpośredni 13 43 757 97 w godz. 07:00 - 15:00 ; sekretariat 13 43 75 796 w godz. 07:00 - 15:00
2) Kierownik Obwodu Drogowo - Mostowego Dukla, kontakt: 13 43 300 20 w godz. 07:00 - 15:00
Na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych i innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa lub nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, utrzymanie dróg zostanie wstrzymane i wznowione w sprzyjających warunkach.

Przypominamy także, że na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach– oczyszczenie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązku właścicieli nieruchomości wzdłuż których usytuowane są te chodniki. Do zadań własnych gminy należy utrzymanie czystość i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Oceń artykuł