W 69. rocznicę jednej z najkrwawszych bitew II wojny światowej, zwanej operacją karpacko-dukielską, oddano hołd poległym. Obchody rozpoczęły się na Cmentarzu Wojennym w Dukli, gdzie odegrano hymny państwowe a delegacje złożyły kwiaty po Pomnikiem Żołnierza.
Szczególnie przyjęto delegację na której czele stała Zoe Klusáková-Svobodová - córka generała armii Ludvíka Svobody, dowódcy oddziałów na froncie wschodnim podczas ofensywy dukielskiej, prezydenta Czechosłowacji. Podczas składania kwitów rozległy się oklaski.

Druga cześć uroczystości w Dukli odbyła się pod Pomnikiem Pojednania. Odmówiono modlitwę w intencji poległych i złożono kwiaty.