Zdrowia, szczęścia, radości oraz wszelkiej pomyślności mieszkańcom miasta w nadchodzącym 2016 roku życzyli członkowie krośnieńskiego Chóru Mieszanego "Echo" podczas II Wieczoru Kolęd "Hej kolęda, kolęda!" zorganizowanego przy współudziale Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.
Koncert odbył się 27 grudnia 2015 r., a przybyli na niego mieszkańcy Krosna, aby wspólnie z chórem i jego gośćmi kolędować. Wszak też czas po temu.
Na scenie oprócz Chóru „Echo” pojawił się obdarzony ciepłą barwą głosu, poruszający się w różnorodnych stylistykach muzycznych takich jak pop, soul, jazz czy gospel, absolwent Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Akademii Muzycznej w Krakowie – Adam Rymarz. Dla krośnieńskiej publiczności wykonał kilka jazzujących kolęd i utworów świątecznych. Część solowo, a część z towarzyszeniem

Chóru „Echo”. Całość koncertu sprawnie spinali instrumentaliści – akompaniatorzy w osobach:
Antoni Tełewiak - instrumenty klawiszowe
Wojciech Posadzki - saksofon
Grzegorz Pękalski - instrumenty perkusyjne.
To dzięki nim koncert zabrzmiał. Jednak nie tylko. Dużą rolę w widowisku odegrali najmłodsi słuchacze, którzy za namową Dyrygentki Chóru „Echo” Marioli Rybczak raźnym krokiem weszli na scenę, by wspólnie z muzykami wykonać jeszcze kilka kolęd.

Tak też, właściwie w rodzinnej atmosferze zakończył się II Wieczór Kolęd „Hej kolęda, kolęda!” Na koniec Chór Mieszany „Echo” zaprosił na 9 stycznia 2016 r. na koncert „Soli Deo Gloria”, który tradycyjnie odbędzie się w Sanktuarium św. Jana Pawła II - kościele św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie.