Państwo Urszula i Jan Ginalscy z Krosna zostali odznaczeni złotymi medalami "Za zasługi dla obronności kraju". Medale przyznawane są przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których trzech synów odbyło służbę wojskową.
Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta Krosna, a odznaczenia i gratulacje Państwu Ginalskim przekazali Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna, Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna oraz Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień Jasło ppłk Andrzej Nykiel Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle oraz kapitan Bogusław Antas kapitan WKU Jasło.

Ginalscy Za zasługi dla obronności kraju


Państwo Ginalscy doczekali się trzech synów: Adam, Michał i Nikodem. Najstarszy Adam jest kapitanem pilotem instruktorem w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Średni syn Michał służy jako kapitan w 1. Rejonowym Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzania w Krakowie. Natomiast najmłodszy Nikodem służy w stopniu starszego szeregowego w tej samej jednostce w Radomiu co starszy brat Adam.

- Ten niezwykły medal jest uhonorowaniem  ogromnego trudu jakim jest wychowanie synów w duchu  patriotyzmu i szacunku dla tradycji narodowych. Przekazanie najwyższych wartości i kształtowanie patriotycznej postawy wymaga wielkiego oddania i poświęcenia. Tym bardziej więc pragniemy docenić rolę rodziców,  wychowujących swoje dzieci w duchu miłości do ojczyzny – powiedział Piotr Przytocki Prezydent Krosna.