Po 30 latach służby uroczyście z mundurem pożegnał się odchodzący na emeryturę Komendant Miejski Policji w Krośnie insp. Adam Pietrzkiewicz.
W piątek 29 stycznia w krośnieńskiej komendzie odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie insp. Adama Pietrzkiewicza, który po 30 latach służby odszedł na emeryturę. Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości - Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Marka Śliwińskiego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Sławomirowi Szczupakowi.

Zgodnie z ceremoniałem odczytano rozkaz personalny zwalniający ze służby w policji insp. Adama Pietrzkiewicza a odchodzący komendant pożegnał się ze sztandarem Komendy Miejskiej Policji w Krośnie i złożył meldunek o zdaniu stanowiska służbowego Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie.

W imieniu Starosty Krośnieńskiego oraz Konwentu Wójtów i Burmistrzów odchodzącemu komendantowi podziękowanie złożył wójt Gminy Krościenko Wyżne Jan Omachel - Pańska postawa i sposób pełnienia powierzonej funkcji jest wzorem rzetelności i pracowitości. Zawsze znajdowaliśmy u Pana zrozumienie i chęć współdziałania co było wielką pomocą w sprawowaniu naszych odpowiedzialnych zadań. Życzymy aby życie po zdjęciu munduru nadal było interesujące i stale wzbogacane nowymi doświadczeniami - mówił Jan Omachel.

W uroczystej zbiórce udział wzięli szefowie zaprzyjaźnionych służb, samorządowcy, policjanci oraz pracownicy cywilni komendy.

Insp. Adam Pietrzkiewicz kierował krośnieńską komendą od kwietnia 2012 roku. Wcześniej był m.in. Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie. Służbę w policji rozpoczął 16 maja 1986 roku.

Do czasu powołania nowego komendanta jego obowiązki będzie pełnił mł. insp. Paweł Owiński, dotychczasowy zastępca komendanta. Wciąż nie wiemy, kto będzie następcą inspektora Adama Pietrzkiewicza.