Przez dwa dni potrwają w Krośnie dwudniowe obrady Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
Podczas posiedzenia Komisji Krajowej w Krośnie "Człowiekiem Roku Tygodnika Solidarność" został uznany Wojciech Buczak z Rzeszowa. Wyróżnienie otrzymał za wierność ideałom Solidarności i dbałość o polski przemysł. Był on wieloletnim Przewodniczącym Regionu Rzeszowskiego Solidarności. Z kolei samorządowcem, przewodniczącym sejmiku podkarpackiego, a od października 2015 jest posłem na sejm RP, z ramienia PiS.

Wojciech Buczak potwierdził swoje zaskoczenie przyznanym wyróżnieniem. - Zawsze robiłem to samo i nigdy nie zabiegałem o żadne funkcje, zawsze robiłem, to co było trzeba bez względu na to, gdzie byłem - mówił. Nagrodę wręczył Krzysztof Świątek - redaktor naczelny, tygodnika Solidarność.

W czasie dwudniowych obrad członkowie KK zajmą się:
- nowelizacją ustawy o związkach zawodowych,
- przebiegiem prac nad obniżeniem wieku emerytalnego,
- inicjatywą obywatelską dot. wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę,
- związkowcy przekażą też informacje o pracy w regionach.

Posiedzenie Komisji otworzył, przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „S” Tadeusz Majchrowicz zwrócił uwagę, że to historyczne dla Regionu wydarzenie ma miejsce dokładnie w 26 rocznicę II Krajowego Zjazdu Delegatów, które odbyło się w 1990 roku w gdańskiej Hali Oliwia.

Na uroczystość przybyli m.in.: Piotr Przytocki (prezydent Krosna), Jan Juszczak (Starosta Krośnieński), regionalni parlamentarzyści, przedstawiciele pracodawców oraz duszpasterze: ks. Kazimierz Kaczor, Tadeusz Szetela i ks. Krzysztof Mijal, oraz ks. Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku.

Starosta Krośnieński, Jan Juszczak wręczył przewodniczącemu Związku z okazji tego historycznego wydarzenia szklaną figurę anioła, życząc Błogosławieństwa Bożego w trudzie na rzecz Ludzi Pracy i Naszej Ojczyzny.

Obrady potrwają do jutra.