PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do budowy łącznicy kolejowej, która skróci czas jazdy z Rzeszowa do Krosna, Sanoka i Zagórza. Do 29 kwietnia przyjmowane są uwagi w konsultacjach społecznych. Rozpatrywane są 3 warianty przedsięwzięcia, które ma zostać zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Odpowiedzialne podejście społeczności lokalnej do konsultacji pozwoli uwzględnić uwagi w przygotowywanym projekcie.
Projekt przewiduje budowę linii kolejowej, łączącej istniejące linie nr 106 i 108. Celem inwestycji jest skrócenie czasu jazdy pociągów między Rzeszowem a Krosnem, Sanokiem i Zagórzem. Łącznica wyeliminuje konieczność jazdy do stacji Jasło i tam zmiany kierunku jazdy pociągu, a także skróci czas przejazdu, w zależności od wybranego wariantu od 30 do 40 minut. Po wykonaniu wszystkich prac pociągi będą mogły jechać z prędkością do 100 km/h. Budowa łącznicy umożliwi uruchomienie szybkich połączeń regionalnych między tymi miastami, a także stworzy bardziej dogodne warunki do wydłużania połączeń dalekobieżnych. Poprawi się dostępność południowej części województwa w dojazdach do miejsc pracy i nauki, jak również w celach turystycznych.

Do konsultacji wskazano 3 warianty przedsięwzięcia, spośród których zostanie wybrany najlepszy.
§ Wariant 1 (Szebnie - Brzezówka) obejmuje budowę drugiego mostu na tej rzece. Długość łącznicy w tym wariancie wynosiłaby prawie 3,2 km.
§ Wariant 2 (Moderówka - Męcinka) położony całkowicie po wschodniej stronie rzeki, przewiduje budowę kilkusetmetrowego tunelu. Wariant ten zakłada budowę łącznicy o długości 3,5 km.
§ Wariant 3 (Przybówka - Turaszówka) zaprojektowany został z myślą o jak największym skróceniu czasu jazdy. Planuje się, że czas przejazdu pomiędzy Rzeszowem a Krosnem skróciłby się o około 40 minut. Przebiegałby na znacznej długości wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Wisłok. Długość łącznicy w tym wariancie wynosi prawie 13 km.

Aktualnie trwa opracowywanie studium wykonalności i materiałów do decyzji środowiskowej przez konsorcjum spółek Getinsa Polska z Warszawy i GETINSA - PAYMA z Madrytu, z którym PLK podpisały umowę 30 grudnia 2015 r. Projekt na wstępnym etapie, dlatego wszystkie potencjalne warianty są jeszcze możliwe.

Przedsięwzięcie finansowane będzie z funduszy unijnych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Inwestycja wpisana jest do Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023 oraz do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. Zakończenie budowy wstępnie planowane jest na koniec 2020 r.

Więcej materiałów o projekcie i konsultacjach społecznych można znaleźć na stronie: www.krosno-rzeszow.pl