Od 1773 roku dzień 14 października jest świętem wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. W naszej szkole był to dzień szczególnie uroczysty ponieważ uczniowie klasy I szkoły podstawowej zostali uroczyście przyjęci w poczet społeczności szkolnej.
Dzieci zaprezentowały program artystyczny, a uczniowie starszych klas zapewnili swoich młodszych kolegów, że nauka w szkole jest samą przyjemnością, i że zawsze mogą liczyć na ich pomoc. Następnie pierwszoklasiści ślubowali, że będą pilnie się uczyć, wzorowo zachowywać i godnie reprezentować swoją szkołę. Po uroczystym ślubowaniu dzieci zostały pasowane na ucznia przez Pana Dyrektora. Uśmiechnięci pierwszoklasiści przyjęli życzenia
i upominki, a następnie udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Tego dnia pamiętano również o nauczycielach i pracownikach szkoły. Uczennice klasy III szkoły podstawowej zaprezentowały krótką część artystyczną z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego złożyły na ręce Pana Dyrektora kwiaty wraz z życzeniami i podziękowaniami dla wszystkich nauczycieli.

Uroczystość przygotowały panie: mgr Ewa Munia i mgr Dorota Inglot.