Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krosna prezydent Piotr Przytocki wręczył medale "Za zasługi dla Krosna" oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.
Nagroda Prezydenta Miasta Krosna "Za zasługi dla Krosna" ustanowiona została w sierpniu 2004 roku. Nagrodą honorowane są osoby lub organizacje, które w szczególny sposób zasłużyły się miastu lub dzięki którym miasto zostało zauważone w kraju i poza granicami. W tym roku ten zaszczytny medal otrzymali:

Stanisław Pomprowicz za szczególne zaangażowanie w upamiętnianie historii Krosna i regionu, działania na rzecz ochrony pamięci narodowej oraz krzewienie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.
Stanisław Pomprowicz

Ks. Dariusz Wilk Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła za trud i zaangażowanie w pracę na rzecz krośnieńskiego szkolnictwa, promocję Miasta Krosna oraz inicjatywy społeczne integrujące mieszkańców Krosna
ks. Dariusz Wilk

Nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga za szczególny wkład pracy włożony w rozwój nowoczesnego systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Krosna.
Bogdan Kuliga

Nagrody Prezydenta Miasta Krosna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Krosna za 2015 r. otrzymali:

Zespół Tańca Współczesnego STRECZ (w kategorii za wybitne osiągnięcia) oraz założycielka, choreografka i instruktorka zespołu Sabina Wójcik-Grygolec (w kategorii za wybitne osiągnięcia)
Strecz

Aniela Sereda (w kategorii za wybitne osiągnięcia)
Aniela Sereda

Przemysław Niepokój - Hepnar (w kategorii za wybitne osiągnięcia)
Przemysław Niepokój - Hepnar

Zbigniew Więcek (w kategorii za całokształt działalności)
Zbigniew Więcek

W tym roku za spektakularne sukcesy sportowe gratulacje przyjmowały również piłkarki z Beniaminka oraz...

Beniaminek Krosno

...trener i zarząd KKK MOSiR Krosno
KKK MOSiR Krosno

Wnioskodawcami nagród były: instytucje kultury, stowarzyszenia, szkoły artystyczne oraz Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna. Zgłoszono 10 kandydatów.