Na rynku w Jaśliskich odbyły się ćwiczenia jednostek OSP. Strażacy ćwiczyli swoje umiejętności i sprawdzili sprzęt.