Strażacy z Gminy Miejsce Piastowe wzięli udział w corocznych Gminnych Ćwiczeniach Obronnych.
We wtorek 28 czerwca strażacy ochotnicy z gminy Miejsce Piastowe wzięli udział w Gminnych Ćwiczeniach Obronnych.

Zakres ćwiczeń obejmował trzy epizody i zakładał zaangażowanie wszystkich gminnych jednostek OSP jednocześnie co dało możliwość sprawdzenia systemu alarmowania i łączności oraz doskonalenia współdziałania na miejscu akcji ratowniczej.

Pierwszy epizod dotyczył pożaru tłuszczu w szkolnej stołówce, ewakuacji oddziału przedszkolnego, akcji gaśniczej i pomocy poszkodowanemu strażakowi. Wzięli w nim udział druhowie z Miejsca Piastowego i Rogów a miejscem akcji był Zespół Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym.

Drugi epizod przeprowadzony w Niżnej Łące zakładał pomoc uwięzionemu w szuwarach wędkarzowi a trzeci poszukiwanie zaginionych osób w kompleksie leśnym w Targowiskach. W tych dwóch epizodach wzięli udział strażacy z Głowienki, Wrocanki i Niżnej Łąki oraz Widacza, Targowisk i Łężan.