W niedzielę 14 sierpnia 2016 roku w miejscowości Równe odbyły się uroczystości dożynkowe.
O godzinie 11 odbyła się uroczysta Msza święta w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja w Równem oraz poświęcenie wieńca dożynkowego wykonanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Równem. Mszę Świętą celebrowali Proboszcz Parafii Równe Wojciech Kisiel oraz ksiądz Zdzisław Długosz. Po zakończonej Mszy Świętej wieniec został przeniesiony do Sali Domu Ludowego w Równem.

Dożynki w Równem

O godzinie 15 rozpoczęła się część artystyczna. Na początku Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy "Równianie" z Równego zaśpiewał Pieśni dożynkowe, następnie Gospodarze tegorocznych dożynek Pan Feliks Dróbek i Pani Wanda Patla przekazali na ręce Sołtysa wsi Równe Mariusza Folcik chleb, który został później pokrojony i rozdany każdemu obecnemu na sali.

Dożynki w Równem

Po ceremoniale dożynkowym rozpoczęły się wstępy Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego "Równianie" który zaprezentował również krótki skecz, Kabaretu "Mało Poważni" oraz Zespół Pieśni i Tańca BOBRZANIE z Bóbrki.

Dożynki w Równem

Całość imprezy zakończyła zabawa taneczna z Zespołem "Bakarat", która trwała do białego rana.