W piątkowe popołudnie do Hotelu Dwór "Ostoia" w Klimkówce k. Rymanowa przybyli z całego województwa podkarpackiego uczestnicy VIII Wojewódzkiej Imprezy Sportowo – Integracyjnej. 108 zawodników z niepełnosprawnością wzroku wraz z opiekunami mogło się zmierzyć w czterech dyscyplinach sportowych tj. szachach, warcabach stupolowych, strzelectwie laserowym i bowlingu.
Honorowy Patronat nad imprezą sportową objęli:
Jan Juszczak – Starosta Krośnieński
Wojciech Farbaniec – Burmistrz Rymanowa

Przez dwa dni rozgrywek turniejowych osoby niewidome i słabowidzące miały możliwość sprawdzenia własnych umiejętności sportowych na tle osób pełnosprawnych.

Imprezę zakończono podsumowaniem w dniu 23.11.2013 r. na którym obecny był Andrzej Guzik - Wicestarosta Krośnieński.
W czasie uroczystego zakończenia wręczono najlepszym zawodnikom rozegranych turniejów dyplomy i upominki rzeczowe ufundowane przez Starostę Krośnieńskiego oraz Burmistrza Rymanowa.

Pierwsze trzy miejsca zajęli:

Turniej szachowy:
1. Józef Cebula
2. Kazimierz Jabłczyk
3. Leszek Koczot

Turniej warcabów stupolowych:
1. Piotr Paluch
2. Zenon Sitarz
3. Maria Gawaluch Mazur

Turniej strzelectwa laserowego:
1. Krzysztof Paszyna
2. Krystyna Myśliwiec
3. Jan Ochałek

Turniej bowlingu:
1. Paweł Lonc
2. Urszula Kulewicz
3. Mieczysław Sabaj

Wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej w 2013 roku osiągnęli:

Warcaby stupolowe:
Gawaluch Mazur Maria
Jagieła Andrzej
Mazur Stanisław
Niemczak Tadeusz
Pich Jolanta
Poloniewicz Helena
Sitarz Zenon

Strzelectwo laserowe i pneumatyczne:
Jagieła Elżbieta
Kielar Adam
Maraj Józef
Musiałek Małgorzata
Myśliwiec Krystyna
Paszyna Krzysztof
Jarosz Marta

Kręgle:
Kowal Anna
Krok Sabaj Jolanta
Łuczyszyn Barbara
Sabaj Mieczysław
Sołek Barbara
Sipiora Aleksandra

Brydż:
Szymańska Stanisława
Szetela Zbigniew

Maraton:
Preisner Robert