5 października w Nowosielcach, Zarszynie i Dukli odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary bitwy o Przełęcz Dukielską w 72 rocznicę.
Dukielskie uroczystości odbyły się tradycyjnie na Cmentarzu Wojennym i pod Krzyżem Pojednania zlokalizowanych przed kościołem i klasztorem bernardynów. Wzięły w niej udział delegacje władz państwowych i samorządowych, kombatanci, duchowni i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z Polski, Ukrainy i Słowacji. Po apelu pamięci i salwie honorowej Kompani Honorowej V Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, delegacje złożyły wieńce i kwiaty na Cmentarzu Wojennym.Na placu obok Krzyża Pojednania odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą poległych Ukraińców, którzy to stanowili większość spośród 120 tys. poległych żołnierzy Armii Czerwonej. Odsłonięcia dokonał m.in. Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk którego ojciec uczestniczył w walkach o Przełęcz Dukielską i Starosta Krośnieński Jan Juszczak.