Nowym komendantem komisariatu policji w Jedliczu został kom. Mariusz Gałązka, w Rymanowie podkom. Witold Podlaszczak a stanowisko kierownika posterunku policji w Korczynie objął asp. sztab. Artur Garbacik.
28 września podczas narady służbowej Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła z dniem 1 października powołał kom. Mariusza Gałązkę na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Jedliczu, podkom. Witolda Podlaszczaka na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie oraz asp. sztab. Artura Garbacika na stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Korczynie.

Komisarz Mariusz Gałązka urodził się w 1969 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 1990 r. rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Policji w Krośnie. W latach 2002-2011 był Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Jedliczu. Przed powierzeniem obowiązków na stanowisko komendanta jedlickiego komisariatu, był ekspertem w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Krośnie.

Podkomisarz Witold Podlaszczak urodził się w 1972 r. Jest absolwentem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W 1998 r. rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Policji w Krośnie. Przed powierzeniem obowiązków na stanowisko komendanta rymanowskiego komisariatu, pełnił służbę na stanowisku specjalisty w Zespole ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji w Krośnie.

Aspirant sztabowy Artur Garbacik urodził się w 1969 r. Jest absolwentem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W 1990 r. rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Policji w Krośnie. Przed powołaniem na stanowisko kierownika korczyńskiego posterunku był asystentem w Zespole ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji krośnieńskiej komendy.