Dzień Edukacji Narodowej w powiecie krośnieńskim odbył się 12 października w Zespole Szkół w Iwoniczu.
Uroczystość rozpoczął montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Iwoniczu, przygotowany pod kierunkiem Urszuli Haduch. W programie poświęconym nauczycielom młodzi ludzie wyrazili swój podziw i szacunek dla tego trudnego zawodu.

Podczas spotkania wręczono akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Po złożeniu ślubowania nauczyciele odebrali awanse z rąk starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka. Awanse otrzymali: Krzysztof Buczek – Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu; Dawid Pisz, ks. Grzegorz Rucyk, Grzegorz Skwara – Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, Magda Szmyd – Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju.

Od kilku lat Starosta Krośnieński przyznaje nagrody nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Nagrody te są wyrazem uznania dla wiedzy, kwalifikacji, a także formą podziękowań za codzienny trud.
W tym roku nagrody otrzymali: Ada Barańska (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie); Jan Barsznica (ZSGH w Iwoniczu – Zdroju); Paweł Kowalski (ZS w Iwoniczu); Barbara Korab – Giefert 9ZSGH w Iwoniczu – Zdroju); Teresa Łożańska (Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie – Zdroju); Ewa Machowska (LO w Jedliczu); Anna Mezglewska (PPP w Miejscu Piastowym); Zbigniew Młodziński (ZS w Jedliczu); Małgorzta Wawro (ZS przy OHP w Iwoniczu); Leszek Zajdel (ZS w Iwoniczu); Joanna Zawistowska (ZS w Iwoniczu); Irena Ząbkiewicz (ZSGH w Iwoniczu – Zdroju).

Nagrodzenie nauczyciele przez Starostę Krośnieńskiego
Nagrodzeni nauczyciele

Święto Edukacji to dobry czas do uhonorowania wyróżniających się uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Krośnieński. Stypendia przyznano 65 uczniom, którzy w roku szkolnym 2015/2016 wykazali się wysokimi wynikami w nauce lub sporcie. Dyplomy wraz z życzeniami stypendystom wręczali wicestarosta Adolf Kasprzyk i przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Piwowar.

Podsumowując uroczystość starosta Jan Juszczak złożył serdeczne życzenia zarówno nauczycielom, wychowawcom jak i uczniom. - Samorząd Powiatu Krośnieńskiego wpisuje się w święto ogólnokrajowe, gdzie w sposób szczególny są honorowani Ci, którzy pracują na szczególnym polu. Polu edukacji, oświaty, wychowania. Jest to pewna metafora, pole - na którym coś powinno wzrastać. Kieruję te słowa do wszystkich, którzy swoją codzienną pracą, a przez to swoim prywatnym, rodzinnym czasem trudzą się, aby na tym polu obrodziły wspaniałe owoce, żeby pole nie stało się ugorem. Starosta, nawiązując do swoich wcześniejszych wystąpień z poprzednich lat życzył nauczycielom stabilizacji w polskiej oświacie - Aby ta stabilizacja dała Państwu pewność pracy, ale i zaangażowania w tę szczególną materię jaką są uczniowie. Oświata w Polsce stoi przed pewną niewiadomą. Życzę , aby ta niewiadoma zakończyła się dobrymi rozwiązaniami. Aby Dzień Edukacji był też okazją do pewnej refleksji i przemyśleń dla tych, którzy planują te rozwiązania tak by służyły one oświacie, a przede wszystkim, aby nasza młodzież zdobywała wiedzę na jaką zasługuje. Bardzo serdecznie w imieniu swoim i samorządu powiatu dziękuję Państwu za to co robicie i życzę sukcesów, samozaparcia i dążenia do celu, a młodzieży życzę aby nauka nie była tylko przymusem czy koniecznością. Trzeba czerpać przyjemność z tego co proponuje szkoła i korzystać z tego pięknego czasu pobierania nauki. Dziękuję również wszystkim którzy uczestniczyli w naszym powiatowym święcie i przyczynili się do zorganizowania uroczystości.

Wiele ciepłych słów pod adresem nauczycieli z okazji ich święta przekazał listownie poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca oraz obecny na uroczystości burmistrz gminy Iwonicz – Zdrój Witold Kocaj.
W części artystycznej wystąpili Oliwia Hap, Krystian Borek i Monika Konik.

Stypendyści z ZSGH w Iwoniczu - Zdroju
Stypendyści z ZSGH w Iwoniczu - Zdroju

Wykaz uczniów, którzy otrzymali stypendium powiatowe za osiągnięcia w 2 semestrze roku szkolnego 2015/2016

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu
1. Doniek Dawid
2. Głód Barbara
3. Jurczyk Karolina
4. Szafran Kamila
5. Zima Kamil
6. Zwiercan Aleksandra

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
1. Nowak Arkadiusz
2. Sajdak Joanna
3. Szufnarowski Maciej
4. Wójcik Przemysław
Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i wychowania OHP w Iwoniczu
1. Rymarczyk Klaudia
2. Widz Michał
3. Żarnowski Arkadiusz

Zespół Szkół w Iwoniczu

1. Bekier Wojciech
2. Borys Jakub
3. Czernatowicz Artur
4. Ganczarska Dominika
5. Gutkowska Anita
6. Koczera Sabina
7. Królicki Kamil
8. Lenik Marcin
9. Moroń Tomasz
10. Moskal Grzegorz
11. Niemiec Magdalena
12. Niżnik Daniel
13. Plezia Paulina
14. Rusyniak Marek
15. Sobiecka Anita
16. Solińska Sylwia
17. Tokarczyk Justyna
18. Warchoł Karolina
19. Wilk Damian
20. Wokurka Mateusz


Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

1. Bałon Karolina
2. Barud Karolina
3. Biały Agnieszka
4. Borek Weronika
5. Borkowska Wiktoria
6. Buczek Aleksandra
7. Dudek Maciej
8. Fryc Julia
9. Gazda Sylwia
10. Gromek Paula
11. Hunia Aneta
12. Janas Szymon
13. Kołodka Szymon
14. Knap Andżelika
15. Kwolek Ewelina
16. Masłyk Natalia
17. Owsiak Marcelina
18. Paprocka Weronika
19. Paradysz Angelika
20. Pelczarski Kornel
21. Pernal Agata
22. Potocka Karolina
23. Rygiel Alicja
24. Swatek Klaudia
25. Śnieżek Katarzyna
26. Śnieżek Sylwia
27. Ulijaszyk Diana
28. Waniek Klaudia
29. Zając Katarzyna
30. Zajączkowska Agnieszka
31. Zima Jadwiga
32. Zygmunt Natalia

---
Organizujesz ciekawą imprezę / wydarzenie / przedsięwzięcie? Jest coś o czym warto napisać? Poinformuj nas o tym:
tel. 664 905 366
email: redakcja@terazkrosno.pl