Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie w sierpniu 2016 roku rozpoczął realizację kolejnego już projektu "Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne"„ w ramach projektu Erasmus + - "Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"
Do współpracy przy powstaniu i realizacji projektu zostały tym razem zaproszone trzy firmy zagraniczne: hiszpańska - euroMind Projects, portugalska - Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, włoska - Sistema Turismo. Realizacja tego projektu umożliwi udział w stażach zagranicznych większej liczbie uczniów uczących się w różnych zawodach, ponieważ koordynator projektu nawiązał współpracę z nowymi partnerami we Włoszech i Portugalii. Po wiedzę do Ubedy w Hiszpanii wyruszy grupa 16 uczniów. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji  T.6. Sporządzanie potraw i napojów. Gościnne Rimini we Włoszech przyjmie na staż 16 uczniów i 2 nauczycieli. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji  T.4 – Produkcja wyrobów cukierniczych i kwalifikacji i T.6. Sporządzanie potraw i napojów. Barcelos w Portugalii pozna 16 uczniów oraz 2 nauczycieli. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji  A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. Każda grupa składa się zarówno z uczniów  zasadniczej szkoły zawodowej jak i technikum.

Grupa stażystów jadących do Hiszpanii
Grupa stażystów jadących do Hiszpanii

Program stażu dla uczniów został tak skonstruowany, aby uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie nauczanej kwalifikacji. Ponadto odbycie staży ułatwi stażystom start na rynku pracy i sprostanie dużym wymaganiom, jakie stawiane są przez  pracodawców, a profesjonalne i nowoczesne przygotowanie zawodowe  wpłynie na spadek bezrobocia wśród młodych osób. Udział w zagranicznych stażach nauczycieli przedmiotów zawodowych jest równie cenny i przynosi wiele korzyści. Są oni otwarci na ciągłe podnoszenie kwalifikacji i czerpanie z doświadczenia europejskich partnerów. Dostrzegają konieczność dostosowania kształcenia do poziomu światowego, a opracowany dla nich program staży umożliwia między innymi zdobywanie nowej wiedzy i doskonalenie umiejętności, które będą mogli przekazać swoim uczniom. Staną się oni także propagatorami idei uczenia się przez całe życie, czyli kształtowania nawyku ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Grupa stażystów jadących do Włoch
Grupa stażystów jadących do Włoch

We wrześniu bieżącego roku odbyła się rekrutacja, która wzbudziła wiele emocji, ponieważ chętnych do wzięcia udziału w zagranicznych praktykach było więcej niż oferowanych miejsc. Zakwalifikowani uczniowie i nauczyciele w ciągu najbliższych miesięcy będą przygotowywać się do wyjazdu. Mianowicie wezmą udział w przygotowanych przez szkołę specjalnie dla nich zajęciach kulturalno – pedagogicznych, kursach językowych z lektorem oraz umieszczonych na platformie Moodle kursach on-line opracowanych na podstawie przesłanych przez partnerów z   poszczególnych krajów słowników pojęć branżowych. Wyposażonym w wiedzę o kraju partnera i znajomość słownictwa sektorowego stażystom będzie łatwiej odnaleźć się w nieznanym otoczeniu.

Podjęte przez szkołę działania w celu umożliwienia uczniom zagranicznych praktyk wpłyną pozytywnie na jakość kształcenia i uatrakcyjnią ofertę edukacyjną.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.