W październiku w Krośnie ruszyły pierwsze w Polsce lekcje ekonomii dla uczniów szkoły podstawowej. Inicjatywa ma pomóc dzieciom i młodzieży w swobodnym poruszaniu się po świecie finansów, rynku pracy i ekonomii. W przygotowaniu zajęć nauczycieli wspierają przedsiębiorcy.

Książka, nie podręcznik

Pomysł takich zajęć dla uczniów szkół podstawowych ma swoje źródło w książce "Świat pieniądza". Jej pomysłodawczynią była Patrycja Krzanowska, córka Jerzego Krzanowskiego, współwłaściciela Grupy Nowy Styl.
- Jako dziecko bardzo interesowałam się ekonomią i w domu często rozmawialiśmy o finansach. Szukałam wiedzy o niej w książkach, ale większość była napisana zbyt trudnym dla mnie językiem. Wtedy wpadłam na pomysł napisania własnej książki - mówi Patrycja Krzanowska.W przygotowaniu książki "Świat pieniądza" wzięły udział ekonomistka Katarzyna Michalska i projektantka Magdalena Grabowska-Wacławek (Grabovska). W efekcie powstała napisana prosto i z humorem i przyciągająca kolorowymi ilustracjami książka dla dzieci w wieku 8-14 lat. Od momentu jej pierwszego wydania w 2013 r. rozeszło się już ponad 25 tysięcy egzemplarzy!

Przedsiębiorcy chcą uczyć praktycznie

- Pokazujemy ją nauczycielom w szkołach, ale też w środowiskach biznesowych. Spotykamy się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Oni najlepiej rozumieją, jak bardzo młodym Polakom brakuje elementarnej wiedzy ekonomicznej. Biznes kojarzy im się z dużą odpowiedzialnością i ryzykiem, instytucje finansowe - zgodnie z obrazem medialnym - z wyzyskiem i nadużyciami - mówi Jerzy Krzanowski, szef Grupy Nowy Styl, mecenas przedsięwzięcia. - My chcemy przedstawiać ją w sposób atrakcyjny, rozbudzać ducha przedsiębiorczości, ale też tłumaczyć podstawy, by młodzi nie zgubili się - jak to się mówi - w dżungli kapitalizmu.Sama książka nie została wydana dla celów biznesowych. Jest sprzedawana przez Fundację „Świat Pieniądza” po kosztach druku i transportu. Jeśli ktoś chce zrobić jej dodruk na własne potrzeby, wydawca udostępnia plik na zasadzie bezpłatnej licencji.

W promocję i dystrybucję książki zaangażowały się znane polskie firmy ABC Czepczyński, Fakro, Asseco, YLIA, Ochnik, Solaris, Dr Irena Eris, Maspex i Enel-Med, ale też Konfederacja Lewiatan i Deloitte. Zachęcają przedsiębiorców nie tylko do korzystania z książki, ale też rozmów z nauczycielami i inicjowania lokalnych programów edukacji gospodarczej dla najmłodszych.

W efekcie w Wielkopolsce firma ABC-Czepczyński przeprowadziła wiosną tego roku pilotażowy projekt edukacyjny „ABC Ekonomii”. W 6 szkołach, klasach IV-VI, w ramach godzin wychowawczych i warsztatów pozalekcyjnych nauczyciele prowadzili zajęcia oparte o „Świat pieniądza” i zapewnione przez firmę materiały dydaktyczne. Uczestniczyło w nich 2000 dzieci, a finałem projektu był Konkurs Wiedzy Ekonomicznej.

Lekcja w Krośnie

Program, który rozpoczął się teraz w Krośnie to już regularne zajęcia lekcyjne. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 Robert Guzik zgłosił program do kuratorium, uzyskał zgodę gminy i wpisał do planu zajęć 36 godzin lekcyjnych przedmiotu „Ja i ty w świecie pieniądza”. Lekcje mają charakter dodatkowy, ale rodzice uznali je za przydatne i licznie zapisali na nie swoje pociechy.Interaktywna forma lekcji, nastawiona na zaciekawienie tematem i inspirowanie do samodzielnego poznawania, sprawiła, że dzieci chętnie w nich uczestniczą. Po pierwszych dwóch zajęciach nauczyciel, Sebastian Staroń, otrzymuje kolejne zapisy. Plan pracy zakłada też wycieczki edukacyjne. Dzieci z Krosna odwiedzą najpierw fabryki Grupy Nowy Styl, gdzie poznają, na czym polega praca na różnych stanowiskach i jak zorganizowana jest firma, a w kolejnych miesiącach – także Giełdę Papierów Wartościowych i Narodowy Bank Polski.

Program ma wsparcie władz lokalnych. Wiceprezydent Krosna Bronisław Baran deklaruje, że chciałby takie innowacyjne metody kształcenia zapewnić wszystkich uczniom w mieście. Ten rok jest traktowany przez wszystkich pilotażowo.

- Będziemy zbierać doświadczenia z Krosna i Wielkopolski, tak żeby wypracować jak najciekawsze metody nauczania i praktyczne scenariusze. Dużo rozmawiamy z nauczycielami, bo to od nich zależy, czy dzieciom spodobają się zajęcia, chcemy zapewnić im maksymalne wsparcie – mówi Jerzy Krzanowski. - I w tym samym czasie razem z Deloitte będziemy propagować ten projekt wśród firm rodzinnych. Wspieranie przedsiębiorczości w środowiskach lokalnych to świetny pomysł dla firm na realizację społecznej odpowiedzialności biznesu. Naszym celem jest, by program zdobył zasięg ogólnopolski.