Praca Szymona Jarosza - wychowanka Prywatnego Przedszkola "Tęczowa Kraina" z Krosna znajdzie się na wystawie pokonkursowej Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum".
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum" został zorganizowany już po raz 38. Na tegoroczny konkurs wpłynęło ponad 1800 prac z 90 ośrodków polskich i zagranicznych: z Łotwy, Chin, Estonii, Ukrainy, Słowenii, Białorusi oraz Turcji.

Spośród wszystkich prac jury wyróżniło prace, które następnie prezentowane będą na specjalnej wystawie pokonkursowej. W tej grupie znalazła się praca Szymona Jarosza, wychowanka Prywatnego Przedszkola "Tęczowa Kraina" z Krosna, który wygrał etap powiatowy w Krośnie. - Gratulujemy Szymonowi wyróżnienia i cieszymy się, że nasze Przedszkole pomaga w rozwijaniu zainteresowań i pozwala reprezentować naszych podopiecznych na szczeblu międzynarodowym - podsumowuje dyrektor przedszkola Katarzyna Zych.

Wyróżnienie to jest tym bardziej prestiżowe, że przez 38 edycji trwania tego konkursu nikomu z powiatu krośnieńskiego nie udało się przebić przez falę konkurencji i zakwalifikować do wystawy międzynarodowej.