Urząd Miasta Krosna zaprasza do uczestnictwa w procesie przygotowania Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020. Najważniejszym elementem opracowania dokumentu jest uspołecznienie całego procesu, aby dogłębnie poznać problemy, potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców Miasta Krosna, w stosunku do planowanego procesu rewitalizacji. Już 11 stycznia ruszają warsztaty dla młodzieży, a 12 stycznia swoją działalność rozpocznie "rewitalizacyjna" Kawiarenka, a w Urzędzie Miasta Krosna zostanie przeprowadzony Wywiad Grupowy.
  
Do uczestnictwa w konsultacjach społecznych w imieniu Urzędu Miasta Krosna zaprasza firma Future Green Innovations S.A. Konsultacje posłużą analizie sytuacji Miasta, poznaniu występujących w mieście problemów, a także umożliwią zaproponowanie przez mieszkańców strony obszarów rewitalizacji, wizji i celów rewitalizacji oraz omówienie możliwych działań rewitalizacyjnych.

Konsultacje Programu odbywać się będą w następujących formach:
- Edukacja forum lokalnego (zakończono nabór do forum lokalnego) - szkolenie dla forum lokalnego odbędzie się w dniach 9 -10 stycznia 2017 r., a spotkanie forum lokalnego w dniu 11 stycznia 2017 r.

- Warsztaty z młodzieżą - spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta Krosna odbędzie się w dniu 11 stycznia 2017 r.


- Kawiarenki dla mieszkańców


- Wywiady grupowe


- Sondaż, bank pomysłów oraz geoankieta

- Warsztaty dla mieszkańców

- Spotkania z mieszkańcami

- Spacery badawcze

- Wywiady indywidualne

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:
http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/program-rewitalizacji-miasta/