Temat przeszczepów jest nadal dla wielu osób zagadnieniem wzbudzającym wiele emocji i kontrowersji, a dla niektórych jest wręcz tematem tabu. Nie zmienia to jednak faktu, że na całym świecie, również w Polsce, wciąż brakuje narządów do przeszczepu, a liczba oczekujących stale rośnie.
Krośnieński Szpital należy do tych, gdzie liczba narządów pobranych do przeszczepu jest znikoma, gdyż w ubiegłym roku odbyło się tylko jedno pobranie. Dlatego podjęto działania mające na celu poprawę istniejącej sytuacji tak, aby zbliżyć się do wskaźników notowanych w wiodących w tym obszarze szpitali. Pierwszym krokiem było powołanie nowego koordynatora ds. transplantacji - lek. Bartłomieja Sobutkę, który będzie koordynował, nadzorował i dokumentował prace zespołu transplantacyjnego krośnieńskiego Szpitala w zakresie skomplikowanej procedury pobierania narządów. Będzie również odpowiadał za kształtowanie wizerunku transplantologii klinicznej w społeczeństwie, identyfikował i zgłaszał dawców koordynatorom regionalnym, prowadził kampanie promocyjne oraz niezbędną sprawozdawczość i statystykę w tym zakresie. Wszystkie podejmowane działania takie jak chociażby przeprowadzone ostatnio szkolenie na temat „Podstaw dawstwa narządów” w dłuższej perspektywie przełożą się na zwiększenie liczby pobrań dając tym samym szansę przeżycia większej liczbie potrzebujących osób.

Jednym z działań mających zwiększyć efektywność w tym zawodzie było zorganizowanie w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie szkolenia pn: „Podstawy dawstwa narządow”. Zostało ono zorganizowane ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” - Wieloletniego Programu na lata 2011-2020. Współorganizatorami wydarzenia byli: dr inż. Piotr Lenik – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, lek. Andrzej Kryla – Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii krośnieńskiego Szpitala, lek. Bartłomiej Sobutka - koordynator transplantacyjny Szpitala w Krośnie, prof. Roman Danielewicz – Dyrektor Poltransplantu, specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej, dr Jarosław Wilk – Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, szpitalny Koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu oraz mgr Dorota Zielińska - szpitalny koordynator transplantologii w CSK MSW w Warszawie. Tematyka szkolenia opierała się na pięciu głównych punktach: identyfikacji i kwalifikacji zmarłego dawcy narządów, rozpoznania śmierci mózgu, opieki nad zmarłym dawcą narządów, rozmowy z rodziną na temat pobierania narządów oraz organizacji ich pobierania i przeszczepiania. Wykłady na przedmiotowy temat wygłosili: prof. Roman Danielewicz oraz dr Jarosław Wilk.

Na stronie internetowej można znaleźć szersze informacje na temat transplantologii, sprzeciwu tego typu praktykom oraz oświadczenie woli. Każda osoba dorosła podpisująca takie oświadczenie, wyraża tym samym zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia oraz daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli.