Przeterminowane leki są odpadami niebezpiecznymi. W Krośnie można je oddać w 10 wyznaczonych aptekach.
  
Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Powinny być selektywnie magazynowane, a następnie unieszkodliwiane. Nie powinny trafiać do zwykłych koszy na śmieci.

W Krośnie od kilku lat prowadzona jest akcja zbiórki przeterminowanych lub bezużytecznych lekarstw. W każdej dzielnicy i na każdym osiedlu jest wyznaczona apteka, w której można je oddać do utylizacji.

Wyznaczone apteki:
1. Apteka Mediq - Cefarm Rzeszów (ul. Czajkowskiego 1)
2. Apteka Mediq - Cefarm Rzeszów (ul. Wojska Polskiego 41)
3. Apteka Prywatna (ul. Jana Kochanowskiego 2)
4. Apteka Niebieska (ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 81)
5. Apteka Prywatna (ul. Krakowska 187)
6. Apteka Rodzinna(ul. Kolejowa 2a)
7. Apteka Prywatna "Pod Gwiazdą" (ul. Korczyńska 57)
8. Apteka "Werbena" (ul. Powstańców Śląskich 31)
9. Apteka Milenium (ul. Żółkiewskiego 142)
10. Apteka "Pod Jaworem" (ul. Jagiellońska 2e)