Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował wyniki kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową na stacjach paliw na terenie całego kraju.
  
System monitorowania i kontrolowania jakości paliw funkcjonuje od 1 maja 2004 r. Został utworzony w celu umożliwienia wywiązania się przez Polskę z obowiązków wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

W okresie od 18 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Inspekcja Handlowa na terenie całego kraju dokonana 2018 kontroli próbek paliw. Inspektorzy sprawdzali jakość benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego i gazu LPG.

W przeciwieństwie to innych regionów Polski, na Podkarpaciu wyniki kontroli wypadły pomyślnie. W przypadku benzyny i oleju napędowego zbadano 73 próbki, w tym 3 ze stacji paliw znajdujących się na terenie Krosna i powiatu krośnieńskiego. Zbadano także 26 próbek gazu LPG.

Kontroli poddano benzynę i olej napędowy ze stacji paliw Targopal w Zalesiu (Targowiska), benzynę ze stacji paliw Lotos w Krośnie (ul. Podkarpacka 38, dawny Skorpion) i olej napędowy ze stacji BP w Krośnie (ul. Lwowska 54).
Sprzedawane w dniu kontroli paliwa spełniały wszelkie normy.

Szczegółowe wyniki kontroli:
Lista stacji - ON i benzyna 95
Lista stacji LPG