Uczniowie klas VI szkół podstawowych z terenu gminy Jedlicze wzięli udział w turnieju matematycznym "Rachmistrz Gminy Jedlicze”.
  
14 marca w Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu odbyła się XIII edycja gminnego turnieju matematycznego "Rachmistrz Gminy Jedlicze” pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Jedlicze Pani Jolanty Urbanik.
Konkurs adresowany był do uczniów klas VI szkół podstawowych z terenu naszej gminy i ma na celu przede wszystkim wspieranie uzdolnionych matematycznie uczniów poprzez wdrażanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy oraz kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia. Ponadto impreza stwarza szóstoklasistom możliwość zintegrowania się z rówieśnikami z innych szkół oraz sprawdzenia wiedzy i nabytych umiejętności w "zdrowej” rywalizacji.

W zmaganiach wzięło udział 22 uczniów ze szkół podstawowych z Długiego, Dobieszyna, Jaszczwi, Jedlicza, Moderówki, Piotrówki, Potoka oraz Żarnowca. W ciągu 60 minutowej rywalizacji uczestnicy zmierzyli się z 13 zadaniami o różnym stopniu trudności.
Test zawierał zadania wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte, w których uczniowie musieli przedstawić tok rozumowania prowadzący do wyniku i uzasadniający odpowiedź.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, drobne upominki oraz poczęstunek.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpi 23 marca 2017 r. podczas VIII Wiosennego Turnieju Wiedzy dla uczniów klas VI.
Młodym matematykom serdecznie dziękujemy za przybycie na coroczny konkurs, gratulujemy im odwagi i życzymy wielu sukcesów zwłaszcza w trudnej dziedzinie królowej nauk.

Składamy podziękowania Pani Jolancie Urbanik - Burmistrzowi Gminy Jedlicze, Pani Barbarze Luli, Panu Mirosławowi Borkowi - Delikatesy ALTA, Panu Damianowi Michalskiemu - Dyrektorowi Banku Polskiego PKO BP Oddział 2 w Krośnie oraz wydawnictwu WSiP za pomoc w zorganizowaniu konkursu.