Uczniowie gminy Korczyna otrzymali stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce.
Uczniowie ze szkół z Gminy Korczyna, którzy w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017, osiągnęli najlepsze wyniki w nauce otrzymali stypendia.
Uroczystość wręczenia dyplomów o przyznaniu stypendiów odbyła się w dniu 22 marca 2017 r. w dworku Gen. Szeptyckiego w Korczynie.
Wójt gminy Korczyna - Jan Zych w obecności rodziców nagrodzonych uczniów oraz dyrektorów gminnych szkół uhonorował następujących uczniów:

Uczniowie ze szkół podstawowych
- Natalia Budyń - Szkoła Podstawowa w Węglówce
- Weronika Gazda - Szkoła Podstawowa w Korczynie
- Joanna Ignarska - Szkoła Podstawowa w Korczynie
- Natalia Kraś - Szkoła Podstawowa w Korczynie
- Julia Piwińska - Szkoła Podstawowa w Iskrzyni
- Dominika Starowiejska - Szkoła Podstawowa w Korczynie
- Alicja Surmacz - Szkoła Podstawowa w Komborni
- Wiktoria Węgrecka - Szkoła Podstawowa w Krasnej

Uczniowie z gimnazjów
- Weronika Kwolek - Gimnazjum w Komborni
- Emilia Pinkowicz - Gimnazjum w Iskrzyni
- Anna Szczurek - Gimnazjum w Korczynie
- Jan Zaremba - Gimnazjum w Węglówce
- Jakub Zygmunt - Gimnazjum w Korczynie

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Korczyna stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce przyznawane są na wniosek dyrektorów szkół i otrzymują je uczniowie, którzy w danym semestrze uzyskali najwyższe oceny w danej szkole. Liczba przyznanych stypendiów uzależniona jest od liczby uczniów w danej szkole. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do stycznia lub od lutego do czerwca danego roku szkolnego.

Nagrodzonym uczniom, ich rodzicom - opiekunom oraz nauczycielom serdecznie gratulujemy a uczniom życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.