"Że Chcę" to nazwa Żegleckiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce, które powstało końcem marca.
Po przeprowadzeniu wielu udanych imprez we wsi Żeglce w gminie Chorkówka (Bieg o Puchar Sołectwa Żeglce, Sylwester, rocznice Powstania Warszawskiego, Jasełka, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Kobiet, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, oraz imprez sportowych i turystycznych) kolejną ważną inicjatywą na rzecz rozwoju wsi jest powołanie stowarzyszenia.

W zebraniu założycielskim, które odbyło się w Domu Ludowym w Żeglcach 29 marca udział wzięło 28 osób, z których wybrano siedem osób do Zarządu i trzy osoby do Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z procedurami spotkania założycielskiego ukonstytuował się Zarząd i Komisja Rewizyjna Żegleckiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę" w następującym składzie:
Zarząd:
Prezes Zarządu - Iwona Skalska
Wiceprezes Zarządu - Maciej Bęben
Wiceprezes Zarządu - Grzegorz Węgrzynowski
Sekretarz - Katarzyna Jagieło
Skarbnik - Olga Słowik-Matys
Członek Zarządu - Roman Skowron
Członek Zarządu - Tomasz Serwa

Żegleckie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce - Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Małgorzata Bazan
Członek - Magdalena Wasłowicz
Członek - Wojciech Bularski

Wśród wielu założeń statutowych Żegleckiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę" znajduje się m. in. szeroko pojęta działalność kulturalno-sportowo-rekreacyjno-turystyczna, promocja regionu, gminy oraz wsi, organizacja imprez okolicznościowych oraz wiele innych.

Stosowne dokumenty założycielskie w celu rejestracji Stowarzyszenia zostały skierowane do Krajowego Rejestru Sadowego w Rzeszowie.