Powiat Krośnieński rozpoczął realizację trzech głównych zadań związanych z przebudową dróg, na które otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Pierwsze zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin - Wietrzno - Zboiska wraz z budową dwóch odcinków chodnika w miejscowościach Wietrzno i Zboiska. Partnerem powiatu jest Zarząd i Utrzymanie Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa, a inwestycja realizowana jest w ramach wspólnego projektu pn. Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina - Medzilaborce - Krosno z programu Współpracy Transgranicznej Interreg V - A Polska - Słowacja 2014-2020. Powiat Krośnieński jest liderem tego projektu.

remonty dróg

Dzięki inwestycji zmodernizowany zostanie jeden ciąg komunikacyjny Snina - Medzilaborce - Krosno. Poprawa parametrów technicznych drogi przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego jak i pieszego. Przebudowa zapewni większą mobilność osób i towarów pomiędzy sąsiadującymi ze sobą państwami, przyczyni się do zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i kulturalnej.
Po stronie polskiej przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1956R Zręcin - Wietrzno - Zboiska na długości 6,293 km. Zakres prac obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni wraz z wykonaniem poboczy, wzmocnienie nawierzchni wraz z odcinkową wymianą podbudowy, budowę dwóch odcinków chodników, budowę zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych. Wartość całkowita projektu wynosi 5 677 708 euro, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, po stronie polskiej koszt zadania to kwota 2 321 950 euro z czego dofinansowanie z EFRR stanowi 1 973 657 euro. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. Zakończenie robót planowane jest na 8 września br.

Dwie inwestycje prowadzone są w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na terenie gmin Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów.

Już trwają prace przy przebudowie dróg powiatowych nr 2002R Iwonicz Wieś - Iwonicz Zdrój i nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz w miejscowościach Iwonicz Zdrój i Iwonicz.
Roboty obejmują m.in.: frezowanie zniszczonej nawierzchni drogowej, wykonanie wzmocnień i poszerzeń konstrukcji podbudowy jezdni, budowę nowych odcinków oraz przebudowę istniejących chodników, przebudowę skrzyżowania na rondo, przebudowę i budowę zatok autobusowych oraz wykonanie nawierzchni na zjazdach i skrzyżowaniach. Wykonawcą prac, które potrwają do końca września br. jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Wartość zadania wynosi ponad 4 mln 892 tys. zł.

remonty dróg

Kolejną inwestycją jest przebudowa dróg powiatowych nr 1974R Krosno - Targowiska - Wróblik Szlachecki w miejscowościach Targowiska, Widacz, Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki oraz nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin w miejscowości Wróblik Królewski. Zadanie na drodze nr 1974R obejmuje m.in. przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej wraz z poszerzeniem, budowę chodników, zatok autobusowych, wysp kanalizujących (rozwiązania uspokajające ruch drogowy), remont mostów na potoku Morwawa i rzece Tabor, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2008R oraz 2004R.
Zakres prac przewidzianych dla drogi nr 2008R obejmuje m.in. przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej, budowę wyspy kanalizującej, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1974R. Koszt inwestycji wyniesie ponad 4 mln 726 tys. zł. Prace mają się zakończyć 31 października br.