W Dukli z okazji przypadającej 20. Rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II odbył się koncert fortepianowy.
W tym roku przypada 20. Rocznica pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Dukli, który przybył tu aby kanonizować naszego największego rodaka św. Jana z Dukli. Zatem mamy dwa dwudziestolecia. Pobyt papieża w Dukli i kanonizacja św. Jana z Dukli to niezaprzeczalnie największe wydarzenie w ponad jej 650 letniej historii.

Święty Jan z Dukli długo czekał na kanonizację, natomiast św. Jan Paweł II jest jednym z najszybciej kanonizowanych świętych. Koncert fortepianowy w wykonaniu francuskiego pianisty Serge’a Paloyan’a rozpoczął uroczystości upamiętniające to doniosłe i ponadczasowe wydarzenie.

Jan Paweł II

22 kwietnia w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu francuskiego pianisty Serge’a Paloyan’a. Ten europejskiej klasy pianista przybył do Dukli za sprawą ks. Ryszarda Szwasta, z którym przyjaźni się jeszcze od czasu jego pobytu i pracy we Francji. Koncert otworzył i sylwetkę artysty zaprezentował dyrektor Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli Waldemar Półchłopek. Godzinny koncert był duchową ucztą nie tylko dla melomanów, ale jak sądzę dla wszystkich, którzy wypełnili salę koncertową w dukielskim muzeum. Artysta grał utwory Chopina: polonezy, nokturny, walce i preludia. Owacje na stojąco świadczyły o klasie koncertu, artysta bisował. Na zakończenie słuchacze zaśpiewali 100 lat artyście. Ksiądz prałat Stanisław Siara i o. gwardian Michaesz Okoński pobłogosławili uczestników, którzy na zakończenie koncertu odmówili modlitwę.

Jan Paweł II

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar podziękował artyście i wręczył prezent od mieszkańców gminy Dukla ikonę Matki Boskiej Poczajowskiej, namalowanej przez mieszkankę gminy Dukla Barbarę Marchewkę z Pałacówki, sekretarz gminy Dukla wręczyła kwiaty. W uroczystym koncercie wziął udział starosta krośnieński Jan Juszczak, a także wielu innych zacnych gości. Po koncercie odbył się drobny poczęstunek. Organizatorami koncertu byli: Gmina Dukla i Muzeum Historyczne –Pałac w Dukli.