Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, jako jeden z pierwszych podmiotów leczniczych w Polsce i jako jedyny dotychczas na Podkarpaciu, w wyniku przeprowadzonego audytu zewnętrznego w dniach 27-28 marca br., uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015. Norma ISO 9001 obowiązuje w krośnieńskim Szpitalu od 2007 roku; poprzednio funkcjonował system według normy ISO 9001:2008, przyznanej ostatnio w 2014 roku.
Z
nowelizowana norma ISO 9001:2015 nakłada wiele dodatkowych wymagań nieobecnych w poprzednio obowiązującym wydaniu. Stwarza jednak dużo większą swobodę podejmowania decyzji niż jej wersja z 2008 roku. Wśród nowych wymagań można wyróżnić m.in.: koncentrację na zarządzaniu ryzykiem, większy nacisk na przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa w sprawy systemu ISO, koncentrację na celach, pomiarach i zarządzaniu zmianą, obowiązek określenia kontekstu otoczenia biznesowego czy większy nacisk na świadomość i komunikację.

Certyfikat uzyskany w dniu 12 kwietnia br. potwierdza spełnienie wymaganych standardów oraz jest ważny do 11 kwietnia 2020 r.