W Kielcach odbyły się zmagania uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Iwonicza podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.
  
W dniach 24-26 maja grupa uczestników OSiW z Iwonicza reprezentowała Podkarpacką Wojewódzką Komendę w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić”. W skład drużyny weszli: Sylwia Widz, Klaudia Kozdroń oraz Michał Widz.
Każdej drużynie we wcześniejszym losowaniu zostało przydzielone państwo członkowskie Unii Europejskiej do zaprezentowania w czterech konkursowych zadaniach podlegających ocenie przez jury: przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wylosowanego kraju, test wiedzy o Unii Europejskiej, przygotowanie potrawy oraz stoiska wystawienniczego. Nam w udziale przypadła słoneczna Hiszpania.

Iwonicz

Głównym celem konkursu była popularyzacja idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczestników OHP, a także rozwijanie zainteresowań, kreatywności, umiejętności współpracy uczestników konkursu oraz integracja społeczności OHP. Bardzo ważnym i przyjemnym dla młodzieży elementem uczestnictwa w konkursie było poznanie nowych, atrakcyjnych turystycznie miejscO Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach.

Iwonicz

Zmagania naszej drużyny konkursowej zostały nagrodzone III miejscem i wspaniałymi nagrodami. Pierwsze miejsce zajęła młodzież z Komendy Świętokrzyskiej, na drugim miejscu uplasowała się młodzież z Komendy Małopolskiej.
Warto wspomnieć o świetnym klimacie spotkania, nowych przyjaźniach, które uczestnicy nawiązali oraz wielu atrakcjach, między innymi możliwość skorzystania ze szkolenia z carvingu, wycieczki, spotkania integracyjnego, koncertu, zwiedzania miasta.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego - Beata Gosiewska, Poseł na sejm RP - Krzysztof Lipiec, Wojewoda Świętokrzyski, - Agata Wojtyszek, Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik oraz Prezydent Miasta Kielce –Wojciech Lubawski.