Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie od 1 września 2016 roku realizuje projekt „Po doświadczenie na europejski rynek pracy” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
W okresie od 8 maja do 2 czerwca 2017 roku w Penziónie Pltník w Červeným Kláštorze na Słowacji jedna z grup uczniów, kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej odbyła już praktykę.

uczniowie szczepanik

Głównym celem projektu jest zorganizowanie trzech praktyk w Niemczech - łącznie dla 30 uczniów w zawodzie technik ekonomista i 24 uczniów w zawodzie technik handlowiec oraz dwóch praktyk na Słowacji - łącznie dla 18 uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej.

uczniowie szczepanik

Uczniowie zrealizowali ambitny program praktyki. Pracowali w hotelowej kuchni i restauracji, przygotowywali posiłki, nakrywali do stołu i serwowali dania gościom, oprowadzali turystów zwiedzających Klasztor Kamedułów. Pomagali robić zdjęcia turystom płynącym na tratwach z flisakami, uczyli się obróbki zdjęć z zastosowaniem programów komputerowych w firmie reklamowej i sprzedawali te fotografie turystom. Pracowali w wypożyczalni sprzętu sportowego, wydawali pontony, kamizelki ratunkowe, kaski i rowery. Podczas tych zajęć komunikowali się głównie w języku słowackim, ale szlifowali też język angielski i niemiecki, gdyż turyści przebywający w ich ośrodku przybywali z tych obszarów językowych.

uczniowie szczepanik

Oprócz tych obowiązków, wynikających z realizacji programu praktyki zawodowej, na uczniów czekało wiele atrakcji kulturalno-wypoczynkowych. Odbyli ciekawą wycieczkę po najbliższej okolicy, spływ tratwą po Dunajcu, wycieczki do Preszowa, Koszyc, na Trzy Korony, w Tatry Wysokie i Aqua City. Na zakończenie praktyki uczniowie otrzymali certyfikaty ECVET, a wkrótce otrzymają certyfikaty EUROPASS. Zanim jednak wyjechali na praktykę w ramach przygotowań uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, słowackiego i zajęciach kulturoznawczych.

uczniowie szczepanik

uczniowie szczepanik

Aktualnie druga grupa -10 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i 8 uczniów w zawodzie technik handlowiec odbywa praktykę w Schkeuditz w Niemczech. Ich praktyka trwa od 29 maja, a zakończy się 23 czerwca 2017 roku. Ekonomiści odbywają szkolenie z obsługi programu finansowo-księgowego, a handlowcy pracują w dużych placówkach handlowych. Do tej pory odbyli wycieczkę do Lipska, Drezna. Czeka na nich jeszcze wiele atrakcji kulturalno-wypoczynkowych.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT