Powiat Krośnieński otrzymał dotację na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenia osuwisk.
Powiat Krośnieński otrzymał dotację w wysokości 580 tys. zł przyznaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenia osuwisk.

W piątek 26 maja br. promesę z rąk wojewody podkarpackiego Ewy Leniart odebrał urzędujący członek zarządu powiatu Aleksander Mercik. Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa i w całości będą przeznaczone na remont drogi powiatowej nr 1951R Chlebna – Łubno Szlacheckie. Droga zniszczona w 2011 roku wymaga pilnej odbudowy. Zakres prac obejmuje między innymi: wykonanie nawierzchni na długości 2130 m, ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz poprawę odwodnienia.

Ewa Leniart i Aleksander Mercik

Jest to druga promesa dla powiatu krośnieńskiego przyznana w roku 2017.