Małżeństwo Irzyków z Krosna odznaczone Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
8 czerwca na V Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie zostali odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Rodzice zastępczy z Krosna.
Jadwiga i Wojciech Irzyk od 2002 roku sprawują na terenie miasta Krosna funkcję rodziny zastępczej, a od stycznia 2014 roku rodziny zastępczej zawodowej. Wychowali troje biologicznych dzieci, z których jedno jest osobą z niepełnosprawnością.

Troski i trudy związane z wychowaniem własnych dzieci nie stanowiły dla Państwa Irzyków przeszkody w przyjęciu i otoczeniu troskliwą opieką niemowląt pozostawionych w szpitalu przez biologiczne matki oraz dzieci z interwencji. Chociaż nie pełnili funkcji pogotowia rodzinnego, niejednokrotnie sprawowali opiekę jednocześnie nad trójką niemowląt. Często dzieci te wymagały specjalistycznej opieki a niekiedy nawet długotrwałej rehabilitacji. Ich głównym celem było i jest danie dziecku poczucia bezpieczeństwa i bezwarunkowej akceptacji oraz korygowanie negatywnych doświadczeń i minimalizowanie ich skutków.

Jadwiga i Wojciech Irzyk

W okresie 15 lat działalności w rodzinie Państwa Irzyków swoje miejsce znalazło 49 dzieci. Większość z nich trafiła do rodzin adopcyjnych. Wiele z tych rodzin nadal utrzymuje kontakt z małżonkami, niejednokrotnie korzystając z ich pomocy i wsparcia.
Państwo Jadwiga i Wojciech Irzykowie od lat promują rodzicielstwo zastępcze. Stanowią duże wsparcie dla kandydatów do sprawowania funkcji rodziny zastępczej dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem dotyczącym opieki i wychowania małego dziecka. Wśród mieszkańców szerzą pozytywny wizerunek rodzin zastępczych, chętnie współpracują z organizacjami pozarządowymi, które wspierają rodziny.Ich postawa wpłynęła również na decyzję córki, która ukończyła psychologię i stanowi dla nich dużą pomoc.

Wypełniając obowiązki związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, Państwo Irzykowie kierują się dobrem dzieci. Znają ich potrzeby i możliwości. Zawsze otaczają je rodzicielską miłością.Ich otwarte serce zostało dostrzeżone i uhonorowane Członkostwem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa oraz statuetką Prezydenta Miasta Krosna „za wrażliwość na potrzeby społeczne Krosna i jego mieszkańców.

Rodzicielstwo zastępcze to misja, tylko dla wybranych, którzy potrafią kochać i uzdrawiać zranione dziecko. To ogromne wyzwanie dla osób, które w ten sposób chcą naprawiać kawałek świata. To cudowne, że budzi się w wielu sercach, myśl o tym, że mogą sprostać temu zadaniu. To naprawdę wspaniałe patrzeć jak dorastają powierzone nam dzieci. Ci młodzi ludzie zakładają rodziny i dzięki nam mogą funkcjonować w społeczeństwie.