W Korczynie w Dworze Szeptyckich odbył się Karpacki Plener Sztuki Drewnianej.
W dniach od 5 do 10 czerwca park przy Gminnym Ośrodku Kultury – Dworze Szeptyckich w Korczynie tętnił odgłosami pilarek, dłut rzeźbiarskich i innych narzędzi używanych przez artystów rzeźbiarzy, którzy spotkali się podczas Karpackiego Pleneru Sztuki Drewnianej.
W plenerze uczestniczyli artyści z Polski i Słowacji, którzy wykonali rzeźby monumentalne postaci związanych z gminą Korczyna oraz ziemią krośnieńską. Paweł Leszega z Krosna wyrzeźbił postać prof. Stanisława Pigonia, Kazimierz Łach z Miejsca Piastowego wykonał drewnianą rzeźbę gen. broni Stanisława Szeptyckiego, postać prof. Stanisława Grochmala wyrzeźbił Andrzej Madziar z Gogołowa, a słowaccy rzeźbiarze: Peter Muszyński ze Stropkova i Marek Betka z Koszyc wyrzeźbili postacie: Ignacego Łukasiewicza oraz astronoma Jana Winiarskiego. Wszystkie rzeźby po właściwym zaimpregnowaniu zdobić będą przestrzenie publiczne Korczyny, Węglówki i Kombornii.

Plener Rzeźbiarski

Podczas podsumowania korczyńskiego pleneru w dniu 9 czerwca z udziałem m.in. Wójta Gminy Korczyna Jana Zycha oraz Primarora Miasta Stropkov Ondreja Brendzy, dyrektor Liceum Plastycznego w Krośnie Zbigniew Gleń dokonał także otwarcia wystawy prac uczniów krośnieńskiego liceum, która czynna będzie w galerii Dworu Szeptyckich w Korczynie do 31 sierpnia 2017 roku.
W ramach realizacji wspólnego mikroprojektu, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie z miastem Stropkov, w sierpniu odbędzie się także drugi plener rzeźbiarski w Stropkovie z udziałem artystów ze Słowacji i z Polski.

Plener Rzeźbiarski

Mikroprojekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.