W Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli można obejrzeć wystawę Sacrum w przestrzeniach malarskich Stanisława Białogłowicza, której otwarcie z udziałem Artysty odbyło się 8 czerwca w związku z obchodami 20. rocznicy papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II do Dukli i kanonizacji św. Jana z Dukli.
Na wystawie wyeksponowanych jest ok. 50 olejnych obrazów, które powstały na przestrzeni dziesięcioleci w pracowni Profesora Stanisława Białogłowicza. Najwcześniejszy z nich pochodzi z okresu stanu wojennego, jest to Pierwsza Ofiara, z kolei do ostatnich prac należy Św. Jan z Dukli na puszczy. Obraz ten Artysta wykonał specjalnie w tym roku, dla uczczenia 20. rocznicy kanonizacji św. Jana z Dukli. Niezwykły w swoim przekazie jest także obraz Pomiędzy milczeniem, dedykowany świętemu Janowi Pawłowi II.

Stanisław Białogłowicz urodził się w Łękach Dukielskich, zatem blisko miejsca urodzenia św. Jana z Dukli, ale również w regionie ścierania się wpływów kultury wschodniej i zachodniej, które kształtowały twórczą wyobraźnię Artysty. Stąd też w jego dziełach widać fascynację ikonami, nawiązanie do tradycji ikonograficznej, do najważniejszych i trwałych wartości w życiu człowieka. Wszystkie wyeksponowane na wystawie prace łączy temat Sacrum - sfera świętości, aura tajemnicy, w której odnajdziemy przekaz tradycji religijnej, ale także odwoływanie się do wątków osobistego życia, do miejsc, wydarzeń, ludzi spotkanych w życiu, które łączą te dwa światy: duchowy i materialny. Artysta inspirując się tematami biblijnymi i pasyjnymi, wyraża poprzez formę plastyczną sens sztuki, siebie i otaczający nas świat. Stanisław Białogłowicz malowanie nazywa codziennym zapisywaniem na płótnie, w którym kolor ma ogromne znaczenie, pozwala Artyście uzewnętrzniać stany emocjonalne, ekspresję, wyrażać duchowy majestat. Na każdym płótnie widoczne jest światło, które podkreśla głębię przekazywanych treści i przesłań. Do wszystkich prezentowanych dzieł można odnieść wypowiedź Mistrza: malując obraz chcę dotykać doświadczenia granicznego – wiary, poezji, piękna i rzeczywistości, której nie da się wyrazić innym językiem niż język Sztuki.

Wystawa Sacrum w przestrzeniach malarskich Stanisława Białogłowicza będzie czynna do 31 sierpnia br.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT