W Krośnie działa już inteligentny system monitoringu jakości powietrza. Na terenie miasta umieszczono 12 czujników, które w sposób ciągły wykonują pomiar stężenia pyłu PM2,5, pyłu PM10, temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza atmosferycznego.
Czujniki pomiarowe są podłączone do sieci internetowej i przesyłają dane do firmy dokumentującej pomiar. Uzyskane pomiary są dostępne na stronie internetowej gdzie każdy mieszkaniec Krosna może zapoznać się z aktualnym stanem zanieczyszczeń środowiska. Wystarczy wejść na stronę map.airly.eu  i wybrać jeden z punktów pomiarowych na terenie miasta.
  
Taki monitoring zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta będzie prowadzony przez rok i pozwoli na bieżącą informację o wielkości zanieczyszczeń w poszczególnych rejonach miasta.  Daje to również możliwość porównania poziomu zanieczyszczeń w okresie letnim i zimowym. Główną przyczyną powstawania pyłu PM2,5 i pyłu PM10 jest tzw. „niska emisja” czyli emisja zanieczyszczeń powstających w wyniku ogrzewania domów paliwami stałymi (węgiel i drewno) jak również emisja komunikacyjna związana z ruchem pojazdów samochodowych.
 
powietrze Krosno

Mierzone wartości odnoszone są do wartości indeksu CAQI, jak również do wielkości średniodobowej. Wskaźnik CAQI jest to wskaźnik godzinowej jakości powietrza. Jego wartość informuje o tym, jak czyste lub zanieczyszczone jest powietrze, a także jak oddychanie nim wpływa na zdrowie. Skala europejska (CAQI) składa się ze wartości od 0 do 100. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe ryzyko zaistnienia negatywnych symptomów zdrowotnych i złego samopoczucia.  System umożliwia przegląd pomiarów z ostatnich 24 godzin jak również prognozowana wielkości zanieczyszczeń na najbliższą dobę.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT