Powiat Krośnieński otrzymał środki na modernizację Pałacu Stawiarskich w Jedliczu, oraz rewitalizację otaczającego budynek zabytkowego Parku.
Wniosek Powiatu Krośnieńskiego znalazł się na wysokiej pozycji na liście rankingowej uzyskując 87 punktów. Dzięki temu otrzyma na realizację zadania 2 992 494,38 zł, co stanowi 85% wartości zadania. Konkurencja była nie mała, ponieważ aplikowało ponad stu wnioskodawców na łączną kwotę znacznie przekraczającą środki przeznaczone na dofinansowanie.

Pałac Stawiarskich wzniesiono w 1925 r. Na potrzeby liceum został adaptowany w 1944 r. i pełni tę funkcję do dzisiaj. Ponieważ na terenie obiektu przez wiele lat nie przeprowadzano kompleksowych prac renowacyjnych, budynek wraz z parkiem uległ postępującej degradacji i wymaga kapitalnego remontu. Intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych wymaga także park.

pałac stawiarskich Jedlicze

Celem projektu jest poprawa stanu zachowania i zwiększenie dostępności unikalnego zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Jedliczu oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Jedlicza i okolic.
Zakres prac obejmuje m.in. remont i przebudowę budynku szkoły wraz z montażem podnośnika dla niepełnosprawnych, prace konserwatorskie przy elewacji budynku, remont tarasu, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie instalacji wewnętrznego oświetlenia i monitoringu terenu parku oraz wykonanie i remont alejek spacerowych.

Projekt zadania został zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja realizowana będzie w latach 2017 – 2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.4 Kultura.